Prezimena


Porodično stablo:  

Prikaz prezimena koja počinju na

[bez prezimena] A B ? ? D ? E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Početna strana sa prezimenima

A

1. A?IMOVI? (48)
2. ADAMAC (22)
3. ADAMOVI? (6)
4. ADI? (3)
5. A?ANIN (1)
6. AGATONOVI? (23)
7. AKSENTIJEVI? (3)
   8. ALEKSANDRI? (3)
9. ALEKSI? (183)
10. ALESENDRI? (2)
11. ALURAC (2)
12. ALUROVI? (44)
13. ANASTASOVSKI (1)
14. ANDREJEVI? (1)
   15. ANDREJI? (184)
16. ANDRI? (81)
17. AN?ELKOVI? (104)
18. ANI?I? (2)
19. ANTI? (171)
20. ANTONIJEVI? (12)
21. ANTOVI? (1)
   22. ANTOVSKA (1)
23. ANTOVSKI (2)
24. APOSTOLOVI? (5)
25. ARISTITA (1)
26. ARNAUTOVI? (2)
27. ARSENIJEVI? (4)
28. ARSI? (140)
   29. ATANASKOVI? (161)
30. AVRAMOVI? (13)
31. AZDEJKOVI? (16)

Na početak


B

1. BABI? (106)
2. BABOVI? (7)
3. BA?I? (2)
4. BACKOVI? (3)
5. BA?ANIN (2)
6. BA?EVI? (23)
7. BADZIC (1)
8. BADI? (7)
9. BAJI? (17)
10. BALABANOVI? (1)
11. BALTI? (1)
12. BALZAMOVI? (2)
13. BANJEVI? (1)
14. BANKOVI? (2)
15. BARA? (25)
16. BARALI? (1)
17. BARBULOVI? (7)
18. BARETI? (2)
19. BARI? (41)
20. BAA (1)
21. BAANOVI? (1)
22. BAI? (2)
23. BATINA (2)
   24. BATO?ANIN (810)
25. BEG?I? (2)
26. BEK?I? (1)
27. BEKRI? (12)
28. BELAKOVI? (1)
29. BELI? (4)
30. BELJI? (4)
31. BELOBABI? (3)
32. BELOICA (5)
33. BELOPOLJAC (38)
34. BELOEVI? (4)
35. BERKOLIVI? (2)
36. BEEVI? (1)
37. BEANOVI? (20)
38. BIBANOVI? (1)
39. BIBEROVI? (1)
40. BI?ANIN (44)
41. BILANOVI? (4)
42. BILBIJA (2)
43. BINI? (103)
44. BINJI? (5)
45. BIO?ANIN (4)
46. BIORAC (2)
   47. BIROVLJEVI? (9)
48. BISER?I? (1)
49. BISTRI? (1)
50. BJELI? (1)
51. BLAGOJEVI? (58)
52. BLANUA (1)
53. BLAEVAC (2)
54. BLAI? (4)
55. BLAKOV (1)
56. BLAKOVA (1)
57. BO?ANIN (27)
58. BOCANOVI? (2)
59. BOGDANOVI? (11)
60. BOGI? (3)
61. BOGI?EVI? (82)
62. BOGI?EVI? (2)
63. BOGOJEVI? (4)
64. BOGOSAVLJEVI? (13)
65. BOGUTOVI? (4)
66. BOJANI? (1)
67. BOJ?I? (3)
68. BOJI? (31)
69. BOJOVI? (1)
   70. BOKI? (3)
71. BONDI? (6)
72. BORI? (1)
73. BORONI? (1)
74. BOROVAC (1)
75. BORI (2)
76. BOSI? (37)
77. BOSSHARD (2)
78. BOKOVI? (13)
79. BOANI? (1)
80. BOANOVI? (3)
81. BOINOVI? (1)
82. BOOVI? (11)
83. BRADI? (16)
84. BRANKOVI? (9)
85. BRAI? (10)
86. BRATI?ANIN (8)
87. BR?ANIN (2)
88. BR?I? (52)
89. BR?OVI? (2)
90. BRELJAK (1)
91. BRESNOPOLJAC (12)
92. BREZNIKAR (2)
   93. BRKI? (7)
94. BRKUANIN (4)
95. BRO?ANAC (1)
96. BRO?KOVI? (2)
97. BRO?ANAC (1)
98. BRZAKOVI? (13)
99. BRZI? (11)
100. BUBALO (2)
101. BUDEA (1)
102. BUDI? (5)
103. BUFF (1)
104. BUGARIN (7)
105. BUGARINOVI? (3)
106. BUKARICA (3)
107. BULATOVI? (14)
108. BUNTI? (1)
109. BURGI? (2)
110. BURMAZ (12)
111. BUSTI? (19)
112. BUTUROVI? (5)
113. BUOROVI? (2)
114. BZENI? (107)
115. BZENI?ANIN (3)
  

Na početak


?


Na početak


?


Na početak


D

1. DACI? (1)
2. DA?I? (4)
3. DAMJANOVI? (2)
4. DANCER (2)
5. DANILOVI? (1)
6. DAI? (1)
7. DAVIDOVI? (26)
8. DAVIS (1)
9. DAVITKOVSKA (1)
10. DEBELJAK (3)
11. DEDINAC (5)
12. DEJANOVI? (3)
13. DELI? (3)
   14. DENI? (3)
15. DERBOGOSIJAN (1)
16. DESPOTOVI? (3)
17. DIGI? (2)
18. DIMITRIJEVI? (86)
19. DINI? (2)
20. DIOVI? (1)
21. DJORDJEVIC (1)
22. DMITROVI? (12)
23. DOBRI?I? (2)
24. DODI? (2)
25. DODIG (1)
26. DODOLAN (23)
   27. DODOLANOVI? (3)
28. DOMIEVAC (7)
29. DRAGI? (6)
30. DRAGI?EVI? (2)
31. DRAGI?EVI? (2)
32. DRAGOJLOVI? (2)
33. DRAGOMIROVI? (2)
34. DRAGOVI? (21)
35. DRAMI?ANIN (1)
36. DRAKOVI? (11)
37. DRAILOVI? (17)
38. DRENOVAC (2)
39. DRNDAREVI? (8)
   40. DRNDI? (1)
41. DROBNJAK (2)
42. DRUNI? (2)
43. DUBI?ANIN (103)
44. DUBLJANIN (3)
45. DUBOVAC (6)
46. DUBRAVAC (1)
47. DUJDI? (13)
48. DUKI? (1)
49. DULKANOVI? (1)
50. DULOVI? (1)
51. DUMANOVI? (275)
52. DUNJI? (6)
   53. DURI? (1)
54. DURKALI? (6)
55. DURUTOVI? (2)
56. DAJEVI? (2)
57. DAKOVI? (2)
58. DAMI? (72)
59. DATI? (73)
60. DERIMI? (1)
61. DOPALI? (64)
62. DORLI? (4)
63. DUNI? (3)
64. DURNOV (2)

Na početak


?


Na početak


E

1. EGARI? (122)
2. EGERI? (50)
   3. EGLENOVI? (2)
4. ERCEG (3)
   5. ER?EVAC (3)
6. ER?EVI? (3)
   7. ERDELJAN (1)
8. ERI? (103)
   9. ERKI? (2)

Na početak


F

1. FILIPOVI? (93)
   2. FIEKOVI? (5)
   3. FLORANOVI? (3)
  

Na početak


G

1. GAGI? (2)
2. GAJI? (6)
3. GAJOVI? (3)
4. GALI? (2)
5. GALINAC (1)
6. GALJKOVI? (2)
7. GAPI? (3)
8. GARABINOVI? (2)
9. GARI? (3)
10. GAEVI? (2)
   11. GAI? (186)
12. GAVRILOVI? (70)
13. GEORGIJEV (3)
14. GILI? (5)
15. GLAV?I? (3)
16. GLAVONJI? (65)
17. GLIDI? (215)
18. GLII? (2)
19. GLIOVI? (1)
20. GLOBODERSKI (2)
   21. GLOGOVAC (1)
22. GMIJOVI? (2)
23. GMITROVI? (31)
24. GO?ANIN (19)
25. GOJOVI? (1)
26. GOLUB (4)
27. GOLUBAR (1)
28. GOLUBOVI? (54)
29. GONEV (2)
30. GORANOVI? (3)
   31. GOI? (2)
32. GOVEDAREVI? (2)
33. GOVEDARICA (3)
34. GOVI? (1)
35. GRAHOVAC (1)
36. GRANDI? (4)
37. GRBINOVI? (1)
38. GRBOVI? (2)
39. GRIESSER (3)
40. GRKINI? (11)
   41. GRLJUI? (2)
42. GRUBANOV (1)
43. GRUJ?I? (5)
44. GRUJI? (72)
45. GRUJOVI? (5)
46. GRUMI? (1)
47. GUTI? (5)
48. GVOZDENOVI? (1)

Na početak


H

1. HAJDEMAN (2)
   2. HEINZL (1)
   3. HITI? (1)
   4. HUKI? (2)
  

Na početak


I

1. IBROVAC (53)
2. I?ELI? (1)
3. IGNJATOVI? (83)
4. IGROANAC (1)
   5. IKI? (1)
6. IKONI? (2)
7. IL?I? (3)
8. ILI? (239)
   9. ILI?-NOVAKOVI? (1)
10. ILI?I? (2)
11. ILIJEV (1)
12. ILIJI? (10)
   13. INJAC (2)
14. IRI?ANIN (89)
15. ISAILOVI? (16)
16. IVANOV (1)
   17. IVANOVI? (75)
18. IVEZI? (5)
19. IVKOVI? (31)
20. IVOVI? (23)
  

Na početak


J

1. JABLANOVI? (3)
2. JABLI? (1)
3. JA?IMOVI? (47)
4. JA?OVAC (2)
5. JA?OVI? (13)
6. JAGLIKI? (2)
7. JAKOVLJEVI? (141)
8. JAKI? (6)
9. JAKUPOVI? (2)
10. JANI?IJEVI? (14)
   11. JANJI? (8)
12. JANKOVI? (134)
13. JANKUCI? (1)
14. JANOEVI? (11)
15. JAREDI? (1)
16. JE?MOVI? (1)
17. JEFTI? (13)
18. JEFTOVI? (1)
19. JELI? (134)
20. JELISIJEVI? (1)
   21. JENI? (29)
22. JEREMI? (74)
23. JEV?I? (102)
24. JEVREMOVI? (8)
25. JEVRI? (13)
26. JEVTI? (79)
27. JEVTOVI? (9)
28. JEZDIMIROVI? (1)
29. JOCI? (1)
30. JO?ANIN (2)
   31. JO?I? (138)
32. JOKI? (1)
33. JOKSI? (2)
34. JOKSIMOVI? (8)
35. JONOVI? (2)
36. JORDAKOVI? (3)
37. JOSI? (15)
38. JOSIJEVI? (9)
39. JOSIPOVI? (2)
40. JOVANOVI? (289)
   41. JOVI? (16)
42. JOVI?-VUJI? (2)
43. JOVI?I? (6)
44. JUGOVI? (9)
45. JUHAS (1)
46. JULKI? (1)
47. JUR?EVI? (13)
48. JURJUS (1)

Na početak


K

1. KA?AREVI? (2)
2. KADIJEVI? (1)
3. KAI? (2)
4. KAJI? (1)
5. KALABI? (1)
6. KALEJA (2)
7. KALENI? (2)
8. KALI?ANIN (1)
9. KALOPER (2)
10. KALPA?INA (1)
11. KAMATOVI? (42)
12. KAMBEROVI? (1)
13. KAMNJANAC (1)
14. KANDI? (10)
15. KANI? (4)
16. KAPLAREVI? (4)
17. KAPLAROVI? (13)
18. KARADI? (69)
19. KARAFILI? (2)
20. KARAJOVI? (2)
21. KARAKLAJI? (1)
22. KARALI? (1)
   23. KARAMARKOVI? (2)
24. KARANIKI? (1)
25. KARAVESOVI? (3)
26. KARI? (72)
27. KAROVI? (1)
28. KASABAI? (3)
29. KASI? (1)
30. KAAREVI? (2)
31. KAI? (2)
32. KATAN?I? (1)
33. KATANI? (1)
34. KATANIJEVI? (1)
35. KATI? (11)
36. KATLAROVI? (1)
37. KATUNAC (1)
38. KECOJEVI? (2)
39. KEKERI? (3)
40. KESEGI? (84)
41. KET (1)
42. KEZI? (53)
43. KICUI? (3)
44. KIJAC (1)
   45. KITANOVI? (1)
46. KITI? (7)
47. KLAN?EK (1)
48. KLARI? (2)
49. KLECI? (70)
50. KLISARI? (28)
51. KLJAJI? (22)
52. KNEEVI? (27)
53. KOCI? (1)
54. KOJANOVI? (1)
55. KOJI? (5)
56. KOKERAC (1)
57. KOLAR (3)
58. KOLAREVI? (25)
59. KOLI? (14)
60. KOLJEN?I? (1)
61. KOMEROVI? (2)
62. KOMLENI? (2)
63. KOMNENI? (1)
64. KON?AR (1)
65. KORACA (3)
66. KORTI (5)
   67. KOSI? (1)
68. KOSOVAC (8)
69. KOSTANDINOVI? (4)
70. KOSTI? (181)
71. KOAREVI? (1)
72. KOARINAC (1)
73. KOAROVI? (5)
74. KOUTINAC (7)
75. KOTIK (2)
76. KOTLAJI? (4)
77. KOTLOVSKI (2)
78. KOVA? (2)
79. KOVA?EVI? (20)
80. KOVANDI? (6)
81. KOVI? (20)
82. KOVLENI? (2)
83. KOZI? (1)
84. KOZNI?ANIN (6)
85. KOOVAC (2)
86. KRAL (2)
87. KRALJ (1)
88. KRCI? (4)
   89. KRIV?EVI? (3)
90. KRIVORE?ANIN (1)
91. KRKI? (1)
92. KRLJAR (3)
93. KRN?EVI? (9)
94. KRNJINAC (59)
95. KRSMANOVI? (24)
96. KRSTI? (27)
97. KRSTOJEVI? (2)
98. KRSTOVI? (1)
99. KRULJ (3)
100. KUJOVI? (2)
101. KUJUNDI? (6)
102. KULI? (1)
103. KULIZI? (23)
104. KULUNDI? (10)
105. KUPREAN (1)
106. KURTI? (1)
107. KUNORJEV (2)
108. KUZMANOVSKI (1)

Na početak


L

1. LACKOVI? (8)
2. LA?NEVAC (5)
3. LA?AREVI? (4)
4. LAK?ANIN (2)
5. LAKI?EVI? (1)
6. LALI? (6)
7. LALOEVI? (2)
8. LAP?EVI? (37)
   9. LAZAREVI? (109)
10. LAZI? (25)
11. LAZOVI? (293)
12. LEK?ANIN (7)
13. LEKI? (3)
14. LELI? (3)
15. LEPENAC (1)
16. LE?ANIN (2)
   17. LEEVI? (2)
18. LETANIN (1)
19. LEVI? (441)
20. LEVI?ANIN (6)
21. LIPOVKA (1)
22. LISA? (1)
23. LISINAC (6)
24. LITRI? (3)
   25. LIVOPOLJAC (1)
26. LJEPOJA (17)
27. LJOSKI? (2)
28. LJOTI? (2)
29. LJUBOMIROVI? (2)
30. LOPAANIN (2)
31. LOI? (40)
32. LU?I? (2)
   33. LUJI? (1)
34. LUKI? (85)
35. LUKINI? (1)
36. LUKOVI? (53)
37. LUKOVI? - STAMENI? (1)
38. LUPI? (7)

Na početak


M

1. MACI? (1)
2. MADAR (1)
3. MADAREVI? (1)
4. MAGLOEVI? (2)
5. MAJDEVAC (16)
6. MAJSTOROVI? (7)
7. MAKREGI? (30)
8. MAKSI? (8)
9. MAKSIMOVI? (40)
10. MALI?ANAC (39)
11. MALI?ANIN (169)
12. MALINA (1)
13. MALJEVI? (1)
14. MAN?I? (4)
15. MANDI? (8)
16. MANDUKA (1)
17. MANDUKI? (216)
18. MANOJLOVI? (3)
19. MARELJ (2)
20. MAREN?I? (1)
21. MARI? (33)
22. MARI?I? (4)
23. MARINKIC (5)
24. MARINKOVI? (223)
25. MARINOVI? (3)
   26. MARJANI? (1)
27. MARJANOV (3)
28. MARJANOVI? (17)
29. MARKI?EVI? (6)
30. MARKOVI? (402)
31. MARKOVI? - KULIZI? (1)
32. MARTENOVI? (1)
33. MARTI? (6)
34. MARTINOVI? (13)
35. MASLAKOVI? (1)
36. MATEJEVI? (1)
37. MATEJI? (5)
38. MATI? (116)
39. MATOEVI? (1)
40. MATOVI? (51)
41. MATOVI? KOVANDI? (1)
42. MATU (2)
43. MEDENICA (1)
44. MEI? (1)
45. MEKULJANAC (2)
46. MELE (1)
47. MEANOVI? (2)
48. MICHAUD (3)
49. MI?I? (2)
50. MI?OVI? (3)
   51. MIDOVI? (4)
52. MIHAILOVI? (40)
53. MIHAJLOVI? (29)
54. MIJAILOVI? (49)
55. MIJAJLOVAC (2)
56. MIJAJLOVI? (152)
57. MIJATOVI? (8)
58. MIJODRAGOVI? (1)
59. MIJOVI? (1)
60. MIJUKOVI? (1)
61. MIKI? (42)
62. MIKLI? (2)
63. MIKOVI? (4)
64. MIKI? (8)
65. MIKULJ (3)
66. MILADINOVI? (74)
67. MILANOV (2)
68. MILANOVI? (7)
69. MILENKOVI? (237)
70. MILETI? (303)
71. MILEUSNI? (1)
72. MILI? (41)
73. MILI?ANIN (1)
74. MILICANOVI? (1)
75. MILI?EVI? (70)
   76. MILIJANOVI? (2)
77. MILIJI? (4)
78. MILINKOVI? (4)
79. MILISAVLJEVI? (1)
80. MILIVOJEVI? (8)
81. MILJAKOVI? (2)
82. MILJI? (37)
83. MILJKOVI? (101)
84. MILJOJ?I? (4)
85. MILJOJKOVI? (61)
86. MILOI?I? (2)
87. MILOJEVI? (33)
88. MILOJKOVI? (9)
89. MILORADOVI? (2)
90. MILOSAVLJEVI? (236)
91. MILOSAVLJEVI? - JANKOVI? (1)
92. MILOSEVIC (2)
93. MILOEVAC (43)
94. MILOEVI? (97)
95. MILOVANOVI? (243)
96. MILOVANOVI?-?OSI? (1)
97. MILOVI? (8)
98. MILUNOVI? (7)
99. MILUTINOVI? (93)
100. MILUTINOVI?-ZAJI? (1)
   101. MINAEVI? (49)
102. MIN?I? (2)
103. MINI? (51)
104. MIODRAGOVI? (276)
105. MIOKOVAC (2)
106. MIOKOVI? (2)
107. MIRI? (40)
108. MIRJANI? (6)
109. MIRKOVI? (2)
110. MISLOPOLJAC (21)
111. MII? (25)
112. MITI? (9)
113. MITROVI? (30)
114. MLADENOVI? (179)
115. MLADENOVSKI (1)
116. MLADI? (1)
117. MOJSILOVI? (41)
118. MOM?ILOVI? (3)
119. MRDELJI? (1)
120. MRKI? (1)
121. MRMOANIN (2)
122. MUJOVI? (1)
123. MUSLI (1)
124. MUOVI? (1)
125. MUTAVDI? (176)
  

Na početak


N

1. NASTI? (5)
2. NAUPARAC (13)
3. NEDELJKOVI? (97)
4. NEDI? (31)
5. NEGRIC (1)
   6. NEMEC (1)
7. NENADI? (2)
8. NERI? (2)
9. NESTOROVI? (10)
10. NEI? (7)
   11. NEKOVI? (3)
12. NI?IFOROVI? (2)
13. NI?I? (20)
14. NIKI? (2)
15. NIKOLAJEVI? (2)
   16. NIKOLENDI? (2)
17. NIKOLETI? (2)
18. NIKOLI? (428)
19. NJEGUI? (1)
20. NOVAK (1)
   21. NOVAKOVI? (96)
22. NOVI?I? (2)
23. NOVOSELAC (1)
24. NUCULJEVIC (5)
25. NUTI? (1)
  

Na početak


O

1. OBRADOVI? (77)
2. ODAVI? (14)
   3. OPA?I? (1)
4. OPALI? (1)
   5. OREI? (1)
6. ORLOVI? (1)
   7. OSMANAGI? (3)

Na početak


P

1. PAI? (3)
2. PAJEVI? (2)
3. PAJI? (29)
4. PAJKI? (9)
5. PAJOVI? (23)
6. PALI? (119)
7. PALIJI? (2)
8. PALJEVTICA (8)
9. PANA (1)
10. PANI? (39)
11. PANI?EVI? (1)
12. PANOVI? (1)
13. PANTELEJI? (69)
14. PANTELI? (124)
15. PANTI? (142)
16. PANTO (4)
17. PANTOVI? (5)
18. PAOVI? (1)
19. PAPI? (1)
   20. PARALATI? (2)
21. PARTON (2)
22. PARTONI? (1)
23. PAI? (2)
24. PAUNOVI? (108)
25. PAVI?EVI? (5)
26. PAVLOVI? (168)
27. PE?ANIN (2)
28. PECI? (329)
29. PEJ?INOVI? (17)
30. PEJI? (2)
31. PEJKIC (2)
32. PEKI? (1)
33. PEKOVI? (3)
34. PELE (1)
35. PELI? (1)
36. PER?EVI? (135)
37. PERI? (62)
38. PERII? (2)
   39. PERKOVI? (3)
40. PEROEVI? (2)
41. PEROV (3)
42. PEROVA (1)
43. PEROVANOVI? (1)
44. PEROVI? (298)
45. PERUNAC (6)
46. PERUNI?I? (3)
47. PERUNI?I?-STEVANOVI? (1)
48. PEI? (10)
49. PETERAC (64)
50. PETKOVI? (133)
51. PETRAINOVI? (49)
52. PETRI? (2)
53. PETRONIJEVI? (17)
54. PETROV (2)
55. PETROVI? (248)
56. PETRUI? (1)
57. PINKOV (1)
   58. PINKOVA (1)
59. PIPERAC (241)
60. PIRONJ (4)
61. PITI? (1)
62. PLJAKI? (30)
63. PLO?I? (13)
64. PO?EKOVI? (1)
65. PO?U?A (4)
66. POLI? (1)
67. POLJAKOVI? (17)
68. PONOEVAC (1)
69. POPADI? (42)
70. POPI? (2)
71. POPOVI? (64)
72. POSTOLOVI? (2)
73. POSTONJI? (1)
74. PRACI? (2)
75. PRAVICA (1)
76. PREDI? (1)
   77. PRELJA (1)
78. PRIBAKOVI? (5)
79. PRIBANOVI? (14)
80. PRIBI?EVI? (2)
81. PRLA (1)
82. PROHASKA (1)
83. PROKI? (52)
84. PROMICA? (18)
85. PROTI? (2)
86. PRI? (1)
87. PRVANOVI? (1)
88. PRVULOVI? (1)
89. PU?I? (2)
90. PUDI? (1)
91. PULANOVI? (1)
92. PUNOEVAC (82)
93. PUOVAC (8)
94. PURIKI? (1)

Na početak


R

1. RACI? (5)
2. RA?I? (15)
3. RADANOVI? (3)
4. RADEKA (1)
5. RADENKOVI? (218)
6. RADI? (7)
7. RADI?EVI? (62)
8. RADISAVLJEVI? (30)
9. RADIVANOVI? (4)
10. RADIVOJEVI? (42)
11. RADMANOVAC (53)
12. RADOI?I? (5)
13. RADOJEVI? (6)
14. RADOJI?I? (35)
15. RADOJKOVI (1)
   16. RADOJKOVI? (57)
17. RADONJI? (9)
18. RADOSAVLJEVI? (140)
19. RADO (2)
20. RADOEVI? (1)
21. RADOTI? (1)
22. RADOVAN?EVI? (2)
23. RADOVANOVI? (184)
24. RADOVI? (243)
25. RADULOVI? (229)
26. RAFAILOVI? (1)
27. RAFFANELLI (2)
28. RAI?EVI? (6)
29. RAJ?EVI? (1)
30. RAJI? (6)
   31. RAJI?I? (2)
32. RAJKOV (2)
33. RAJKOVI? (7)
34. RAJOVI? (4)
35. RAKEZI? (56)
36. RAKI? (27)
37. RAKO?EVI? (1)
38. RAKOVAC (257)
39. RAKOVI? (4)
40. RALOVAC (2)
41. RAN?I? (2)
42. RAN?ELOVI? (6)
43. RANKOVI? (9)
44. RASINAC (3)
45. RASJANIN (13)
   46. RASPOTNIK (4)
47. RAETA (1)
48. RAI? (2)
49. RAKOVI? (90)
50. RATAJAC (118)
51. RATKOVI? (3)
52. RAVILI? (14)
53. RI?EVAC (2)
54. RISIMI? (1)
55. RISTANOVI? (2)
56. RISTI? (394)
57. RISTOVOJEVI? (1)
58. RNI? (2)
59. ROBOVI? (3)
60. ROGI? (2)
   61. ROGLI? (6)
62. ROGLJI? (1)
63. ROLANDO (1)
64. ROSI? (5)
65. RUCNOV (1)
66. RUF (1)
67. RUHTESKI (2)
68. RUSOVAN (1)
69. RUANOVI? (1)
70. RUI? (4)
71. RANI?ANIN (3)
72. RI? (7)

Na početak


S

1. SAJI? (1)
2. SAMPL (1)
3. SARI" (1)
4. SARI? (173)
5. SAVI? (189)
6. SAVKOVI? (56)
7. SAVOVI? (2)
8. SEBI? (4)
9. SEKULI? (2)
10. SELENI? (6)
11. SELI? (4)
12. SENI? (1)
13. SENI?ANIN (1)
14. SEO?ANAC (5)
15. SIBAKOVSKI (1)
16. SIBINOVI? (2)
17. SIMENDI? (2)
18. SIMEONOVI? (37)
19. SIMEUNOVI? (4)
20. SIMI? (150)
21. SIMIDI? (7)
22. SIMIJONOVI? (2)
   23. SIMONOVI? (137)
24. SIMUI? (1)
25. SINZAR (1)
26. SIROTI? (2)
27. SKENDERI (4)
28. SKLOPI? (86)
29. SKROZA (2)
30. SKUMPIJA (1)
31. SLEP?EVI? (6)
32. SLIVKA (2)
33. SLOVI? (50)
34. SMILJANI? (5)
35. SMILJKOVI? (299)
36. SMOLI? (1)
37. SOKI? (1)
38. SOKNI? (3)
39. SOKOLOVI? (7)
40. SOPA (1)
41. SPALEVI? (15)
42. SPASI? (7)
43. SPASOJEVI? (29)
44. SPASOJEVI?-KARADI? (1)
   45. SPREMO (3)
46. SRE?KOVI? (128)
47. SREJI? (12)
48. SRETENIJEVI? (38)
49. SRETENOVI? (173)
50. SRNDAKOVI? (1)
51. STAJI? (5)
52. STAJKOVAC (1)
53. STAMENI? (53)
54. STAMENKOVI? (9)
55. STAN?I? (1)
56. STANI? (2)
57. STANI?I? (4)
58. STANIMIROVI? (48)
59. STANISAVLJEVI? (35)
60. STANKI? (44)
61. STANKO (3)
62. STANKOV (2)
63. STANKOVI? (62)
64. STANKULJEVI? (5)
65. STANOJ?I? (4)
66. STANOJEV (2)
   67. STANOJEVI? (7)
68. STANOJLOVI? (43)
69. STAR?EVI? (3)
70. STAI? (2)
71. STEFANOVI? (53)
72. STEFANOVI? - CEKOVI? (1)
73. STEPANOVI? (69)
74. STEPI? (9)
75. STERI? (1)
76. STEVANOVI? (260)
77. STEVANOVI?-LAZAREVI? (1)
78. STEV?I? (3)
79. STEVI? (60)
80. STOI?EVI? (2)
81. STOJADINOVI? (13)
82. STOJAKOVI? (3)
83. STOJANOVI? (137)
84. STOJI? (108)
85. STOJI?-AN?ELKOVI? (1)
86. STOJI?EVI? (1)
87. STOJILOVI? (1)
88. STOJIMIROVI? (1)
   89. STOJKI? (1)
90. STOJKOVI? (128)
91. STOJOVI? (1)
92. STOKI? (7)
93. STOPANJAC (6)
94. STOI? (13)
95. STRAINOVI? (23)
96. STREMENICA (1)
97. STRUGAREVI? (2)
98. STUPLJANIN (25)
99. SUBOTI? (2)
100. SU?EVI? (1)
101. SUDAR (1)
102. SUDARAC (6)
103. SUDIMAC (12)
104. SUKUNDA (1)
105. SULEJMANOVI? (3)
106. SULJIKI? (1)
107. SUPI? (1)
108. SUSANI? (2)

Na početak


1. AILOVI? (1)
2. APONJI? (1)
3. ARANAC (2)
4. ARANOVI? (69)
5. ARI? (2)
6. AOVI? (1)
7. ?EKI? (1)
8. EBEZ (1)
   9. ERI? (1)
10. EROVI? (123)
11. IJANOVI? (1)
12. INDI? (3)
13. IPI? (4)
14. IROLA (4)
15. IKOVI? (1)
16. KOBI? (22)
   17. KODRI? (2)
18. KRINJAR (12)
19. LJIVI? (13)
20. LJIVOVAC (4)
21. OGOLJAC (2)
22. OLEVI? (5)
23. ORAK (1)
24. ORI? (17)
   25. OI? (2)
26. PALEVI? (1)
27. PIS (1)
28. TAJCER (3)
29. TRBAK (2)
30. TRBANOVI? (13)
31. U?UR (1)
32. U?UROVI? (62)
   33. UKI? (1)
34. ULOVI? (3)
35. UI? (3)
36. VALJEK (4)

Na početak


T

1. TANASKOVI? (6)
2. TARALI? (7)
3. TARANDUPI? (1)
4. TARANKOVI? (2)
5. TASI? (3)
6. TASOJEVI? (2)
7. TATI? (2)
8. TENERT (1)
9. TEODOSIJEVI? (1)
10. TERZI? (108)
   11. TEI? (5)
12. TIMOTIJEVI? (7)
13. TO?I? (2)
14. TODOROVI? (321)
15. TODOSIJEVI? (6)
16. TOMANOVI? (1)
17. TOMAS (6)
18. TOMAEVI? (3)
19. TOMI? (274)
20. TOPALOVI? (18)
   21. TOPLICA (1)
22. TOPLI?ANIN (34)
23. TOPLI?I? (2)
24. TORBICA (2)
25. TOSKI? (4)
26. TOI? (88)
27. TOKOVI? (2)
28. TOOVI? (3)
29. TRAILOVIC (45)
30. TRAJI? (1)
   31. TRAJKOVI? (1)
32. TRAPI? (2)
33. TRIFUNOVI? (125)
34. TRIPI? (8)
35. TRIPKOVI? (43)
36. TRIOVI? (2)
37. TRKULJA (1)
38. TRM?ARAC (1)
39. TRM?EVI? (2)
40. TRNAVAC (11)
   41. TRNJAKOVI? (2)
42. TROJI? (31)
43. TROI? (58)
44. TRUJI? (13)
45. TULKI? (3)
46. TURUDI? (1)
47. TUTUNOVI? (1)

Na početak


U

1. UDOVI?I? (3)
   2. UGRINA (2)
   3. UNI? (22)
   4. UNJI? (34)
   5. UROEVI? (4)
  

Na početak


V

1. VAI? (1)
2. VAJGA?I? (1)
3. VAJI? (136)
4. VANI? (4)
5. VARGA (1)
6. VARINAC (2)
7. VASI? (27)
8. VASILIJEVI? (3)
9. VASILJEV (2)
10. VASILJEVI? (28)
11. VASILJKOVI? (3)
12. VASLE? (1)
13. VASOVI? (1)
14. VELANAC (4)
15. VELI?KOVAC (2)
16. VELI?KOVI? (211)
17. VELI?KOVI? (2)
18. VELIMIROVI? (3)
   19. VELJ?I? (1)
20. VELJI? (4)
21. VELJKOVI? (181)
22. VELJOGLAVAC (2)
23. VELJOVI? (6)
24. VESELI? (1)
25. VESELINOVI? (10)
26. VESI? (1)
27. VESOVI? (4)
28. VEKOVAC (68)
29. VICKOVI? (2)
30. VIDAKOVI? (141)
31. VIDI? (23)
32. VIDOJEVI? (5)
33. VIDOSAVLJEVI? (2)
34. VILIMONOVI? (9)
35. VIRIJEVI? (11)
36. VITI?-PRIBAKOVI? (2)
   37. VITKOVAC (46)
38. VITKOV?ANIN (2)
39. VLADOVIC (4)
40. VLADULJEVI? (40)
41. VLAHOVI? (16)
42. VLAISAVLJEVI? (1)
43. VLAJI? (27)
44. VLAKOVI? (37)
45. VODI? (3)
46. VOJINOVI? (8)
47. VOJNOVI? (2)
48. VRA?ARI?I? (86)
49. VRATARAC (2)
50. VRAI? (10)
51. VRBNI?ANIN (12)
52. VREKI? (1)
53. VU?I? (174)
54. VU?I?EVI? (14)
   55. VU?INI? (3)
56. VU?KOVI? (98)
57. VUI?I? (1)
58. VUJA?I? (1)
59. VUJI? (11)
60. VUJI?I? (2)
61. VUJOVI? (1)
62. VUKADINOVI? (10)
63. VUKAJLOVI? (12)
64. VUKAINOVI? (9)
65. VUK?EVI? (122)
66. VUKELI? (3)
67. VUKI?EVI? (3)
68. VUKI?EVI? (2)
69. VUKMIROVI? (8)
70. VUKOI?EVI? (1)
71. VUKOI?I? (1)
72. VUKOJ?I? (3)
   73. VUKOJEVI? (34)
74. VUKOJI?I? (76)
75. VUKOMANOVI? (5)
76. VUKOMIROVI? (1)
77. VUKOSAVLJEVI? (27)
78. VUKOTI? (7)
79. VUKOVI? (13)
80. VUKSANOVI? (4)
81. VULETI? (2)
82. VULI? (32)
83. VULI? - BATO?ANIN (1)
84. VULI?EVI? (4)
85. VULOVI? (49)
86. VUNI? (4)

Na početak


W

1. WOOD (1)
  

Na početak


Z

1. ZABE?I? (1)
2. ZAFIROVI? (2)
3. ZAJI? (20)
   4. ZAJKA (7)
5. ZARI? (9)
6. ZDRAVKOVI? (75)
   7. ZE?EVI? (6)
8. ZEKANOVI? (1)
9. ZENI?ANIN (1)
   10. ZLATANOV (1)
11. ZLATANOVI? (2)
12. ZLATKOVI? (1)
   13. ZORBA (1)
14. ZORI? (1)
15. ZUJEVI? (1)
  

Na početak


1. EGARAC (1)
2. ERA?ANIN (8)
3. ERI? (13)
   4. IGI? (1)
5. IVADINOVI? (21)
6. IVANOVI? (86)
   7. IVKI? (32)
8. IVKOVI? (266)
9. IVOTI? (2)
   10. UJI? (6)
11. UNJANIN (184)
12. UPAC (3)
   13. UP?EVI? (2)
14. URKIC (2)
15. UTI? (4)
  

Na početak