Prezimena


Porodično stablo:  

Prikaz prezimena koja počinju na

[bez prezimena] A B ? ? D ? E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Početna strana sa prezimenima

A

1. A?IMOVI? (47)
2. ADAMAC (22)
3. ADAMOVI? (5)
4. ADI? (3)
5. A?ANIN (1)
6. AGATONOVI? (23)
   7. AKSENTIJEVI? (3)
8. ALEKSANDRI? (3)
9. ALEKSI? (182)
10. ALESENDRI? (2)
11. ALURAC (2)
12. ALUROVI? (43)
   13. ANDREJEVI? (1)
14. ANDREJI? (184)
15. ANDRI? (80)
16. AN?ELKOVI? (97)
17. ANI?I? (2)
18. ANTI? (171)
   19. ANTONIJEVI? (12)
20. ANTOVI? (1)
21. ANTOVSKA (1)
22. ANTOVSKI (2)
23. APOSTOLOVI? (5)
24. ARNAUTOVI? (2)
   25. ARSENIJEVI? (4)
26. ARSI? (139)
27. ATANASKOVI? (157)
28. AVRAMOVI? (11)
29. AZDEJKOVI? (16)

Na početak


B

1. BABI? (106)
2. BABOVI? (7)
3. BA?I? (2)
4. BACKOVI? (3)
5. BA?ANIN (2)
6. BA?EVI? (23)
7. BADZIC (1)
8. BADI? (5)
9. BAJI? (17)
10. BALTI? (1)
11. BALZAMOVI? (2)
12. BANJEVI? (1)
13. BANKOVI? (2)
14. BARA? (25)
15. BARALI? (1)
16. BARETI? (2)
17. BARI? (41)
18. BAA (1)
19. BAANOVI? (1)
20. BAI? (2)
21. BATINA (2)
22. BATO?ANIN (810)
   23. BEG?I? (2)
24. BEK?I? (1)
25. BEKRI? (10)
26. BELAKOVI? (1)
27. BELI? (4)
28. BELJI? (4)
29. BELOBABI? (3)
30. BELOICA (5)
31. BELOPOLJAC (38)
32. BELOEVI? (4)
33. BERKOLIVI? (2)
34. BEEVI? (1)
35. BEANOVI? (20)
36. BIBEROVI? (1)
37. BI?ANIN (44)
38. BILANOVI? (4)
39. BILBIJA (2)
40. BINI? (102)
41. BINJI? (5)
42. BIO?ANIN (4)
43. BIORAC (2)
44. BIROVLJEVI? (6)
   45. BISER?I? (1)
46. BISTRI? (1)
47. BJELI? (1)
48. BLAGOJEVI? (51)
49. BLANUA (1)
50. BLAEVAC (2)
51. BLAI? (4)
52. BLAKOV (1)
53. BLAKOVA (1)
54. BO?ANIN (27)
55. BOCANOVI? (2)
56. BOGDANOVI? (11)
57. BOGI? (3)
58. BOGI?EVI? (82)
59. BOGI?EVI? (2)
60. BOGOJEVI? (4)
61. BOGOSAVLJEVI? (13)
62. BOGUTOVI? (4)
63. BOJANI? (1)
64. BOJ?I? (3)
65. BOJI? (30)
66. BOJOVI? (1)
   67. BOKI? (3)
68. BONDI? (6)
69. BORONI? (1)
70. BOROVAC (1)
71. BORI (2)
72. BOSI? (37)
73. BOSSHARD (2)
74. BOKOVI? (13)
75. BOANI? (1)
76. BOANOVI? (3)
77. BOINOVI? (1)
78. BOOVI? (11)
79. BRADI? (16)
80. BRANKOVI? (7)
81. BRAI? (8)
82. BRATI?ANIN (8)
83. BR?ANIN (2)
84. BR?I? (52)
85. BR?OVI? (2)
86. BRELJAK (1)
87. BRESNOPOLJAC (12)
88. BREZNIKAR (2)
   89. BRKI? (4)
90. BRKUANIN (4)
91. BRO?ANAC (1)
92. BRO?KOVI? (2)
93. BRO?ANAC (1)
94. BRZAKOVI? (4)
95. BRZI? (11)
96. BUBALO (2)
97. BUDEA (1)
98. BUDI? (5)
99. BUFF (1)
100. BUGARIN (5)
101. BUGARINOVI? (3)
102. BUKARICA (3)
103. BULATOVI? (14)
104. BUNTI? (1)
105. BURGI? (2)
106. BURMAZ (12)
107. BUSTI? (19)
108. BUOROVI? (2)
109. BZENI? (107)
110. BZENI?ANIN (3)
  

Na početak


?


Na početak


?


Na početak


D

1. DACI? (1)
2. DA?I? (4)
3. DAMJANOVI? (2)
4. DANCER (2)
5. DANILOVI? (1)
6. DAI? (1)
7. DAVIDOVI? (26)
8. DAVIS (1)
9. DAVITKOVSKA (1)
10. DEBELJAK (3)
11. DEDINAC (4)
12. DEJANOVI? (3)
   13. DELI? (3)
14. DENI? (3)
15. DERBOGOSIJAN (1)
16. DESPOTOVI? (3)
17. DIGI? (2)
18. DIMITRIJEVI? (79)
19. DINI? (2)
20. DIOVI? (1)
21. DMITROVI? (9)
22. DOBRI?I? (2)
23. DODI? (2)
24. DODIG (1)
   25. DODOLANOVI? (4)
26. DOMIEVAC (5)
27. DRAGI? (6)
28. DRAGI?EVI? (2)
29. DRAGI?EVI? (2)
30. DRAGOJLOVI? (2)
31. DRAGOVI? (21)
32. DRAMI?ANIN (1)
33. DRAKOVI? (11)
34. DRENOVAC (2)
35. DRNDAREVI? (8)
36. DRNDI? (1)
   37. DROBNJAK (2)
38. DRUNI? (2)
39. DUBI?ANIN (103)
40. DUBLJANIN (3)
41. DUBOVAC (6)
42. DUBRAVAC (1)
43. DUJDI? (12)
44. DUKI? (1)
45. DULKANOVI? (1)
46. DULOVI? (1)
47. DUMANOVI? (275)
48. DUNJI? (6)
   49. DURI? (1)
50. DURKALI? (6)
51. DURUTOVI? (2)
52. DAJEVI? (2)
53. DAKOVI? (2)
54. DAMI? (72)
55. DATI? (73)
56. DERIMI? (1)
57. DOPALI? (64)
58. DORLI? (4)
59. DUNI? (3)
60. DURNOV (2)
  

Na početak


?


Na početak


E

1. EGARI? (116)
2. EGERI? (50)
   3. EGLENOVI? (2)
4. ERCEG (3)
   5. ER?EVAC (3)
6. ER?EVI? (3)
   7. ERDELJAN (1)
8. ERI? (102)
   9. ERKI? (2)

Na početak


F

1. FILIPOVI? (91)
   2. FIEKOVI? (5)
   3. FLORANOVI? (3)
  

Na početak


G

1. GAGI? (2)
2. GAJI? (6)
3. GAJOVI? (3)
4. GALI? (2)
5. GALINAC (1)
6. GALJKOVI? (2)
7. GAPI? (3)
8. GARABINOVI? (2)
9. GARI? (3)
   10. GAEVI? (2)
11. GAI? (182)
12. GAVRILOVI? (41)
13. GEORGIJEV (3)
14. GILI? (5)
15. GLAV?I? (3)
16. GLAVONJI? (65)
17. GLIDI? (215)
18. GLII? (2)
   19. GLIOVI? (1)
20. GLOBODERSKI (2)
21. GLOGOVAC (1)
22. GMIJOVI? (2)
23. GMITROVI? (31)
24. GO?ANIN (19)
25. GOJOVI? (1)
26. GOLUBAR (1)
27. GOLUBOVI? (49)
   28. GONEV (2)
29. GORANOVI? (3)
30. GOI? (2)
31. GOVEDARICA (3)
32. GOVI? (1)
33. GRAHOVAC (1)
34. GRANDI? (4)
35. GRBOVI? (2)
36. GRIESSER (3)
   37. GRKINI? (11)
38. GRLJUI? (2)
39. GRUBANOV (1)
40. GRUJI? (73)
41. GRUJOVI? (5)
42. GRUMI? (1)
43. GUTI? (5)
44. GVOZDENOVI? (1)

Na početak


H

1. HAJDEMAN (2)
   2. HITI? (1)
   3. HUKI? (2)
  

Na početak


I

1. IBROVAC (52)
2. I?ELI? (1)
3. IGNJATOVI? (83)
4. IGROANAC (1)
   5. IKI? (1)
6. IKONI? (2)
7. IL?I? (3)
8. ILI? (225)
   9. ILI?-NOVAKOVI? (1)
10. ILI?I? (2)
11. ILIJEV (1)
12. ILIJI? (10)
   13. INJAC (2)
14. IRI?ANIN (89)
15. ISAILOVI? (16)
16. IVANOV (1)
   17. IVANOVI? (67)
18. IVEZI? (5)
19. IVKOVI? (30)
20. IVOVI? (23)
  

Na početak


J

1. JABLANOVI? (3)
2. JABLI? (1)
3. JA?IMOVI? (47)
4. JA?OVAC (2)
5. JA?OVI? (13)
6. JAGLIKI? (2)
7. JAKOVLJEVI? (126)
8. JAKI? (6)
9. JAKUPOVI? (2)
10. JANI?IJEVI? (13)
   11. JANJI? (8)
12. JANKOVI? (122)
13. JANOEVI? (9)
14. JAREDI? (1)
15. JE?MOVI? (1)
16. JEFTI? (1)
17. JEFTOVI? (1)
18. JELI? (134)
19. JELISIJEVI? (1)
20. JENI? (16)
   21. JEREMI? (68)
22. JEV?I? (102)
23. JEVREMOVI? (8)
24. JEVRI? (13)
25. JEVTI? (78)
26. JEVTOVI? (9)
27. JEZDIMIROVI? (1)
28. JOCI? (1)
29. JO?ANIN (2)
30. JO?I? (138)
   31. JOKI? (1)
32. JOKSI? (2)
33. JOKSIMOVI? (5)
34. JORDAKOVI? (3)
35. JOSI? (15)
36. JOSIJEVI? (9)
37. JOSIPOVI? (2)
38. JOVANOVI? (271)
39. JOVI? (7)
40. JOVI?-VUJI? (2)
   41. JOVI?I? (5)
42. JUGOVI? (9)
43. JUHAS (1)
44. JULKI? (1)
45. JUR?EVI? (13)
46. JURJUS (1)

Na početak


K

1. KA?AREVI? (2)
2. KADIJEVI? (1)
3. KAI? (2)
4. KAJI? (1)
5. KALABI? (1)
6. KALEJA (2)
7. KALENI? (2)
8. KALI?ANIN (1)
9. KALOPER (2)
10. KALPA?INA (1)
11. KAMATOVI? (42)
12. KAMBEROVI? (1)
13. KANDI? (10)
14. KANI? (4)
15. KAPLAREVI? (4)
16. KAPLAROVI? (11)
17. KARADI? (69)
18. KARAFILI? (2)
19. KARAJOVI? (2)
20. KARAKLAJI? (1)
21. KARALI? (1)
   22. KARAMARKOVI? (2)
23. KARANIKI? (1)
24. KARAVESOVI? (3)
25. KARI? (71)
26. KAROVI? (1)
27. KASABAI? (3)
28. KASI? (1)
29. KAAREVI? (2)
30. KAI? (2)
31. KATAN?I? (1)
32. KATANI? (1)
33. KATANIJEVI? (1)
34. KATI? (10)
35. KATLAROVI? (1)
36. KATUNAC (1)
37. KECOJEVI? (2)
38. KEKERI? (3)
39. KESEGI? (85)
40. KET (1)
41. KEZI? (53)
42. KICUI? (3)
   43. KIJAC (1)
44. KITANOVI? (1)
45. KITI? (6)
46. KLAN?EK (1)
47. KLARI? (2)
48. KLECI? (70)
49. KLISARI? (28)
50. KLJAJI? (22)
51. KNEEVI? (27)
52. KOCI? (1)
53. KOJANOVI? (1)
54. KOJI? (5)
55. KOKERAC (1)
56. KOLAR (3)
57. KOLAREVI? (25)
58. KOLI? (12)
59. KOLJEN?I? (1)
60. KOMEROVI? (2)
61. KOMLENI? (2)
62. KOMNENI? (1)
63. KON?AR (1)
   64. KORACA (3)
65. KORTI (5)
66. KOSI? (1)
67. KOSOVAC (8)
68. KOSTADINOVI? (2)
69. KOSTI? (165)
70. KOAREVI? (1)
71. KOARINAC (1)
72. KOAROVI? (5)
73. KOUTINAC (7)
74. KOTIK (2)
75. KOTLAJI? (4)
76. KOTLOVSKI (2)
77. KOVA? (2)
78. KOVA?EVI? (19)
79. KOVANDI? (6)
80. KOVI? (20)
81. KOVLENI? (2)
82. KOZI? (1)
83. KOZNI?ANIN (6)
84. KOOVAC (2)
   85. KRAL (2)
86. KRALJ (1)
87. KRIV?EVI? (3)
88. KRIVORE?ANIN (1)
89. KRKI? (1)
90. KRLJAR (3)
91. KRN?EVI? (9)
92. KRNJINAC (59)
93. KRSMANOVI? (23)
94. KRSTI? (26)
95. KRSTOJEVI? (2)
96. KRSTOVI? (1)
97. KRULJ (3)
98. KUJOVI? (2)
99. KUJUNDI? (6)
100. KULI? (1)
101. KULIZI? (23)
102. KULUNDI? (10)
103. KUPREAN (1)
104. KUNORJEV (2)
105. KUZMANOVSKI (1)
  

Na početak


L

1. LACKOVI? (8)
2. LA?NEVAC (5)
3. LA?AREVI? (4)
4. LAK?ANIN (2)
5. LAKI?EVI? (1)
6. LALI? (6)
7. LALOEVI? (2)
8. LAP?EVI? (37)
   9. LAZAREVI? (109)
10. LAZI? (25)
11. LAZOVI? (293)
12. LEK?ANIN (7)
13. LEKI? (3)
14. LELI? (3)
15. LEPENAC (1)
16. LE?ANIN (2)
   17. LEEVI? (2)
18. LETANIN (1)
19. LEVI? (440)
20. LEVI?ANIN (6)
21. LIPOVKA (1)
22. LISA? (1)
23. LISINAC (6)
24. LITRI? (3)
   25. LIVOPOLJAC (1)
26. LJEPOJA (17)
27. LJOSKI? (2)
28. LJOTI? (2)
29. LJUBOMIROVI? (2)
30. LOPAANIN (2)
31. LOI? (40)
32. LU?I? (2)
   33. LUJI? (1)
34. LUKI? (85)
35. LUKINI? (1)
36. LUKOVI? (53)
37. LUKOVI? - STAMENI? (1)
38. LUPI? (5)

Na početak


M

1. MACI? (1)
2. MADAR (1)
3. MADAREVI? (1)
4. MAGLOEVI? (2)
5. MAJDEVAC (16)
6. MAJSTOROVI? (7)
7. MAKREGI? (30)
8. MAKSI? (8)
9. MAKSIMOVI? (33)
10. MALI?ANAC (39)
11. MALI?ANIN (169)
12. MALJEVI? (1)
13. MAN?I? (4)
14. MANDI? (8)
15. MANDUKA (1)
16. MANDUKI? (216)
17. MANOJLOVI? (3)
18. MARELJ (2)
19. MAREN?I? (1)
20. MARI? (31)
21. MARI?I? (4)
22. MARINKOVI? (221)
23. MARJANI? (1)
   24. MARJANOV (3)
25. MARJANOVI? (17)
26. MARKI?EVI? (6)
27. MARKOVI? (392)
28. MARKOVI? - KULIZI? (1)
29. MARTENOVI? (1)
30. MARTI? (6)
31. MARTINOVI? (9)
32. MASLAKOVI? (1)
33. MATEJI? (6)
34. MATI? (116)
35. MATOEVI? (1)
36. MATOVI? (49)
37. MATOVI? KOVANDI? (1)
38. MATU (2)
39. MEDENICA (1)
40. MEI? (1)
41. MEKULJANAC (2)
42. MELE (1)
43. MEANOVI? (2)
44. MICHAUD (3)
45. MI?I? (2)
46. MI?OVI? (3)
   47. MIDOVI? (4)
48. MIHAILOVI? (39)
49. MIHAJLOVI? (25)
50. MIJAILOVI? (49)
51. MIJAJLOVAC (2)
52. MIJAJLOVI? (151)
53. MIJATOVI? (8)
54. MIJODRAGOVI? (1)
55. MIJOVI? (1)
56. MIJUKOVI? (1)
57. MIKI? (42)
58. MIKLI? (2)
59. MIKOVI? (4)
60. MIKI? (1)
61. MILADINOVI? (72)
62. MILANOV (2)
63. MILANOVI? (7)
64. MILENKOVI? (237)
65. MILETI? (301)
66. MILEUSNI? (1)
67. MILI? (39)
68. MILI?EVI? (69)
69. MILIJANOVI? (2)
   70. MILIJI? (4)
71. MILINKOVI? (4)
72. MILISAVLJEVI? (1)
73. MILIVOJEVI? (8)
74. MILJAKOVI? (2)
75. MILJI? (36)
76. MILJKOVI? (99)
77. MILJOJ?I? (4)
78. MILJOJKOVI? (58)
79. MILOJEVI? (31)
80. MILOJKOVI? (11)
81. MILORADOVI? (2)
82. MILOSAVLJEVI? (183)
83. MILOSAVLJEVI? - JANKOVI? (1)
84. MILOEVAC (43)
85. MILOEVI? (91)
86. MILOVANOVI? (241)
87. MILOVANOVI?-?OSI? (1)
88. MILOVI? (8)
89. MILUNOVI? (7)
90. MILUTINOVI? (91)
91. MILUTINOVI?-ZAJI? (1)
92. MINAEVI? (49)
   93. MIN?I? (2)
94. MINI? (50)
95. MIODRAGOVI? (274)
96. MIOKOVAC (2)
97. MIOKOVI? (2)
98. MIRI? (40)
99. MIRJANI? (6)
100. MIRKOVI? (2)
101. MISLOPOLJAC (21)
102. MII? (25)
103. MITI? (8)
104. MITROVI? (30)
105. MLADENOVI? (171)
106. MLADENOVSKI (1)
107. MLADI? (1)
108. MOJSILOVI? (41)
109. MOM?ILOVI? (3)
110. MRDELJI? (1)
111. MRKI? (1)
112. MRMOANIN (2)
113. MUJOVI? (1)
114. MUOVI? (1)
115. MUTAVDI? (170)
  

Na početak


N

1. NASTI? (5)
2. NAUPARAC (13)
3. NEDELJKOVI? (86)
4. NEDI? (31)
5. NEMEC (1)
   6. NENADI? (2)
7. NERI? (2)
8. NESTOROVI? (9)
9. NEI? (7)
10. NEKOVI? (3)
   11. NI?IFOROVI? (2)
12. NI?I? (18)
13. NIKI? (2)
14. NIKOLAJEVI? (2)
15. NIKOLENDI? (2)
   16. NIKOLETI? (2)
17. NIKOLI? (424)
18. NOVAK (1)
19. NOVAKOVI? (82)
20. NOVI?I? (2)
   21. NOVOSELAC (1)
22. NUTI? (1)

Na početak


O

1. OBRADOVI? (74)
2. ODAVI? (14)
   3. OPA?I? (1)
4. OPALI? (1)
   5. OREI? (1)
6. ORLOVI? (1)
   7. OSMANAGI? (3)

Na početak


P

1. PAI? (3)
2. PAJEVI? (2)
3. PAJI? (29)
4. PAJOVI? (23)
5. PALI? (118)
6. PALIJI? (2)
7. PALJEVTICA (8)
8. PANI? (38)
9. PANI?EVI? (1)
10. PANOVI? (1)
11. PANTELEJI? (65)
12. PANTELI? (113)
13. PANTI? (142)
14. PANTO (4)
15. PANTOVI? (5)
16. PANU (1)
17. PAOVI? (1)
18. PAPI? (1)
   19. PARALATI? (2)
20. PARTON (2)
21. PAI? (2)
22. PAUNOVI? (61)
23. PAVI?EVI? (5)
24. PAVLOVI? (153)
25. PE?ANIN (2)
26. PECI? (323)
27. PEJ?INOVI? (17)
28. PEJI? (2)
29. PEKI? (1)
30. PEKOVI? (3)
31. PELE (1)
32. PELI? (1)
33. PER?EVI? (134)
34. PERI? (60)
35. PERII? (2)
36. PERKOVI? (3)
   37. PEROEVI? (2)
38. PEROV (3)
39. PEROVA (1)
40. PEROVANOVI? (1)
41. PEROVI? (300)
42. PERUNAC (6)
43. PERUNI?I? (3)
44. PERUNI?I?-STEVANOVI? (1)
45. PEI? (10)
46. PETERAC (64)
47. PETKOVI? (130)
48. PETRAINOVI? (49)
49. PETRI? (2)
50. PETRONIJEVI? (15)
51. PETROV (2)
52. PETROVI? (243)
53. PETRUI? (1)
54. PINKOV (1)
   55. PINKOVA (1)
56. PIPERAC (241)
57. PITI? (1)
58. PLJAKI? (30)
59. PLO?I? (13)
60. PO?EKOVI? (1)
61. PO?U?A (4)
62. POLI? (1)
63. POLJAKOVI? (16)
64. PONOEVAC (1)
65. POPADI? (42)
66. POPI? (2)
67. POPOVI? (62)
68. POSTOLOVI? (2)
69. POSTONJI? (1)
70. PRACI? (2)
71. PRAVICA (1)
72. PREDI? (1)
   73. PRELJA (1)
74. PRIBAKOVI? (5)
75. PRIBANOVI? (11)
76. PRIBI?EVI? (2)
77. PRLA (1)
78. PROHASKA (1)
79. PROKI? (52)
80. PROMICA? (18)
81. PROTI? (2)
82. PRI? (1)
83. PRVANOVI? (1)
84. PRVULOVI? (1)
85. PU?I? (2)
86. PUDI? (1)
87. PUNOEVAC (82)
88. PUOVAC (8)
89. PURIKI? (1)

Na početak


R

1. RACI? (5)
2. RA?I? (15)
3. RADEKA (1)
4. RADENKOVI? (218)
5. RADI? (7)
6. RADI?EVI? (62)
7. RADISAVLJEVI? (28)
8. RADIVANOVI? (4)
9. RADIVOJEVI? (41)
10. RADMANOVAC (53)
11. RADOI?I? (5)
12. RADOJEVI? (5)
13. RADOJI?I? (35)
14. RADOJKOVI (1)
   15. RADOJKOVI? (56)
16. RADONJI? (7)
17. RADOSAVL?JEVI? (1)
18. RADOSAVLJEVI? (136)
19. RADO (2)
20. RADOEVI? (1)
21. RADOTI? (1)
22. RADOVAN?EVI? (2)
23. RADOVANOVI? (180)
24. RADOVI? (240)
25. RADULOVI? (217)
26. RAFAILOVI? (1)
27. RAFFANELLI (2)
28. RAI?EVI? (6)
   29. RAJ?EVI? (1)
30. RAJI? (3)
31. RAJI?I? (2)
32. RAJKOV (2)
33. RAJKOVI? (7)
34. RAJOVI? (4)
35. RAKEZI? (55)
36. RAKI? (24)
37. RAKO?EVI? (1)
38. RAKOVAC (249)
39. RAKOVI? (4)
40. RALOVAC (2)
41. RAN?I? (2)
42. RAN?ELOVI? (6)
   43. RANKOVI? (9)
44. RASINAC (3)
45. RASJANIN (13)
46. RASPOTNIK (4)
47. RAETA (1)
48. RAI? (2)
49. RAKOVI? (82)
50. RATAJAC (118)
51. RATKOVI? (3)
52. RAVILI? (7)
53. RI?EVAC (2)
54. RISIMI? (1)
55. RISTANOVI? (2)
56. RISTI? (394)
   57. RISTOVOJEVI? (1)
58. RNI? (2)
59. ROBOVI? (3)
60. ROGI? (2)
61. ROGLI? (6)
62. ROLANDO (1)
63. ROSI? (5)
64. RUCNOV (1)
65. RUF (1)
66. RUHTESKI (2)
67. RUSOVAN (1)
68. RUI? (4)
69. RANI?ANIN (3)
70. RI? (7)
  

Na početak


S

1. SAMPL (1)
2. SARI" (1)
3. SARI? (95)
4. SAVI? (188)
5. SAVKOVI? (55)
6. SAVOVI? (2)
7. SEBI? (4)
8. SEKULI? (2)
9. SELENI? (6)
10. SELI? (4)
11. SENI? (1)
12. SENI?ANIN (1)
13. SEO?ANAC (5)
14. SIBAKOVSKI (1)
15. SIBINOVI? (2)
16. SIMENDI? (2)
17. SIMEONOVI? (25)
18. SIMEUNOVI? (4)
19. SIMI? (147)
20. SIMIDI? (7)
21. SIMIJONOVI? (2)
   22. SIMONOVI? (134)
23. SIMUI? (1)
24. SINZAR (1)
25. SIROTI? (2)
26. SKENDERI (4)
27. SKLOPI? (86)
28. SKROZA (2)
29. SKUMPIJA (1)
30. SLEP?EVI? (6)
31. SLIVKA (2)
32. SLOVI? (50)
33. SMILJANI? (5)
34. SMILJKOVI? (287)
35. SMOLI? (1)
36. SOKI? (1)
37. SOKNI? (3)
38. SOKOLOVI? (7)
39. SOPA (1)
40. SPALEVI? (15)
41. SPASI? (7)
42. SPASOJEVI? (28)
   43. SPASOJEVI?-KARADI? (1)
44. SPREMO (3)
45. SRE?KOVI? (120)
46. SREJI? (12)
47. SRETENIJEVI? (38)
48. SRETENOVI? (173)
49. SRNDAKOVI? (1)
50. STAJI? (5)
51. STAJKOVAC (1)
52. STAMENI? (53)
53. STAMENKOVI? (9)
54. STAN?I? (1)
55. STANI? (2)
56. STANI?I? (4)
57. STANIMIROVI? (34)
58. STANISAVLJEVI? (35)
59. STANKI? (43)
60. STANKO (3)
61. STANKOV (2)
62. STANKOVI? (25)
63. STANOJ?I? (4)
   64. STANOJEV (2)
65. STANOJEVI? (6)
66. STANOJLOVI? (43)
67. STAR?EVI? (3)
68. STAI? (2)
69. STEFANOVI? (52)
70. STEFANOVI? - CEKOVI? (1)
71. STEPANOVI? (67)
72. STEPI? (9)
73. STERI? (1)
74. STEVANOVI? (235)
75. STEVANOVI?-LAZAREVI? (1)
76. STEV?I? (3)
77. STEVI? (58)
78. STOI?EVI? (2)
79. STOJADINOVI? (13)
80. STOJAKOVI? (3)
81. STOJANOVI? (133)
82. STOJI? (108)
83. STOJI?-AN?ELKOVI? (1)
84. STOJI?EVI? (1)
   85. STOJILOVI? (1)
86. STOJIMIROVI? (1)
87. STOJKI? (1)
88. STOJKOVI? (127)
89. STOJOVI? (1)
90. STOKI? (7)
91. STOPANJAC (6)
92. STOI? (13)
93. STRAINOVI? (1)
94. STREMENICA (1)
95. STRUGAREVI? (2)
96. STUPLJANIN (25)
97. SUBOTI? (2)
98. SU?EVI? (1)
99. SUDAR (1)
100. SUDARAC (5)
101. SUDIMAC (12)
102. SUPI? (1)
103. SUSANI? (2)

Na početak


1. AILOVI? (1)
2. APONJI? (1)
3. ARANAC (2)
4. ARANOVI? (69)
5. ARI? (2)
6. AOVI? (1)
7. ?EKI? (1)
8. EBEZ (1)
   9. ERI? (1)
10. EROVI? (123)
11. IJANOVI? (1)
12. INDI? (3)
13. IPI? (4)
14. IROLA (4)
15. IKOVI? (1)
16. KOBI? (22)
   17. KODRI? (2)
18. KRINJAR (12)
19. LJIVI? (13)
20. LJIVOVAC (4)
21. OGOLJAC (2)
22. OLEVI? (5)
23. ORAK (1)
24. ORI? (17)
   25. OI? (2)
26. PALEVI? (1)
27. PIS (1)
28. TAJCER (3)
29. TRBAK (1)
30. TRBANOVI? (11)
31. U?UR (1)
32. U?UROVI? (62)
   33. UKI? (1)
34. ULOVI? (3)
35. UI? (3)
36. VALJEK (4)

Na početak


T

1. TANASKOVI? (6)
2. TARALI? (5)
3. TARANDUPI? (1)
4. TARANKOVI? (2)
5. TASI? (3)
6. TASOJEVI? (2)
7. TATI? (2)
8. TENERT (1)
9. TERZI? (106)
10. TEI? (5)
   11. TIMOTIJEVI? (6)
12. TO?I? (2)
13. TODOROVI? (316)
14. TODOSIJEVI? (6)
15. TOMANOVI? (1)
16. TOMAS (6)
17. TOMAEVI? (2)
18. TOMI? (231)
19. TOPALOVI? (14)
20. TOPLICA (1)
   21. TOPLI?ANIN (33)
22. TOPLI?I? (2)
23. TORBICA (2)
24. TOSKI? (4)
25. TOI? (87)
26. TOKOVI? (2)
27. TOOVI? (3)
28. TRAILOVI? (12)
29. TRAJI? (1)
30. TRAJKOVI? (1)
   31. TRAPI? (2)
32. TRIFUNOVI? (125)
33. TRIPI? (8)
34. TRIPKOVI? (43)
35. TRIOVI? (2)
36. TRKULJA (1)
37. TRM?ARAC (1)
38. TRM?EVI? (2)
39. TRNAVAC (11)
40. TRNJAKOVI? (2)
   41. TROJI? (31)
42. TROI? (58)
43. TRUJI? (1)
44. TULKI? (3)
45. TURUDI? (1)
46. TUTUNOVI? (1)

Na početak


U

1. UDOVI?I? (3)
   2. UGRINA (2)
   3. UNI? (23)
   4. UNJI? (33)
   5. UROEVI? (4)
  

Na početak


V

1. VAI? (1)
2. VAJI? (136)
3. VANI? (4)
4. VARGA (1)
5. VARINAC (2)
6. VASI? (27)
7. VASILIJEVI? (3)
8. VASILJEV (2)
9. VASILJEVI? (23)
10. VASILJKOVI? (3)
11. VASLE? (1)
12. VASOVI? (1)
13. VELANAC (4)
14. VELI?KOVI? (207)
15. VELI?KOVI? (2)
16. VELIMIROVI? (3)
17. VELJ?I? (1)
   18. VELJI? (3)
19. VELJKOVI? (181)
20. VELJOGLAVAC (2)
21. VELJOVI? (6)
22. VESELI? (1)
23. VESELINOVI? (10)
24. VESI? (1)
25. VESOVI? (4)
26. VEKOVAC (67)
27. VICKOVI? (2)
28. VIDAKOVI? (141)
29. VIDI? (23)
30. VIDOJEVI? (5)
31. VIDOSAVLJEVI? (2)
32. VILIMONOVI? (9)
33. VIRIJEVI? (11)
34. VITI?-PRIBAKOVI? (2)
   35. VITKOVAC (46)
36. VITKOV?ANIN (2)
37. VLADULJEVI? (36)
38. VLAHOVI? (16)
39. VLAISAVLJEVI? (1)
40. VLAJI? (27)
41. VLAKOVI? (37)
42. VODI? (1)
43. VOJINOVI? (6)
44. VOJNOVI? (2)
45. VRA?ARI?I? (86)
46. VRATARAC (2)
47. VRAI? (9)
48. VRBNI?ANIN (12)
49. VREKI? (1)
50. VU?I? (171)
51. VU?I?EVI? (14)
   52. VU?INI? (3)
53. VU?KOVI? (97)
54. VUI?I? (1)
55. VUJA?I? (1)
56. VUJI? (11)
57. VUJI?I? (2)
58. VUJOVI? (1)
59. VUKADINOVI? (10)
60. VUKAJLOVI? (12)
61. VUKAINOVI? (9)
62. VUK?EVI? (120)
63. VUKELI? (3)
64. VUKI?EVI? (3)
65. VUKI?EVI? (2)
66. VUKMIROVI? (8)
67. VUKOI?EVI? (1)
68. VUKOJ?I? (3)
   69. VUKOJEVI? (34)
70. VUKOJI?I? (75)
71. VUKOMANOVI? (5)
72. VUKOMIROVI? (1)
73. VUKOSAVLJEVI? (27)
74. VUKOTI? (7)
75. VUKOVI? (13)
76. VUKSANOVI? (4)
77. VULETI? (2)
78. VULI? (32)
79. VULI? - BATO?ANIN (1)
80. VULI?EVI? (4)
81. VULOVI? (49)
82. VUNI? (2)

Na početak


W

1. WOOD (1)
  

Na početak


Z

1. ZABE?I? (1)
2. ZAFIROVI? (2)
3. ZAJI? (20)
   4. ZARI? (5)
5. ZDRAVKOVI? (75)
6. ZE?EVI? (6)
   7. ZEKANOVI? (1)
8. ZENI?ANIN (1)
9. ZLATANOV (1)
   10. ZLATANOVI? (2)
11. ZLATKOVI? (1)
12. ZORBA (1)
   13. ZUJEVI? (1)

Na početak


1. EGARAC (1)
2. ERA?ANIN (8)
3. ERI? (13)
   4. IGI? (1)
5. IVADINOVI? (19)
6. IVANOVI? (83)
   7. IVKI? (32)
8. IVKOVI? (263)
9. IVOTI? (2)
   10. UJI? (4)
11. UNJANIN (183)
12. UPAC (3)
   13. UP?EVI? (2)
14. URKI? (1)

Na početak