Prezimena


Porodično stablo:  

Prikaz prezimena koja počinju na

[bez prezimena] A B ? ? D ? E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Početna strana sa prezimenima

A

1. A?IMOVI? (48)
2. ADAMAC (22)
3. ADAMOVI? (6)
4. ADI? (3)
5. A?ANIN (1)
6. AGATONOVI? (23)
7. AKSENTIJEVI? (3)
   8. ALEKSANDRI? (3)
9. ALEKSI? (183)
10. ALEMPIJEVI? (3)
11. ALESENDRI? (2)
12. ALURAC (2)
13. ALUROVI? (44)
14. ANASTASOVSKI (1)
   15. ANDREJEVI? (1)
16. ANDREJI? (192)
17. ANDRI? (81)
18. AN?ELI? (1)
19. AN?ELKOVI? (128)
20. ANI?I? (2)
21. ANTI? (174)
   22. ANTONIJEVI? (12)
23. ANTOVI? (1)
24. ANTOVSKA (1)
25. ANTOVSKI (2)
26. APOSTOLOVI? (5)
27. ARISTITA (1)
28. ARNAUTOVI? (2)
   29. ARSENIJEVI? (4)
30. ARSI? (149)
31. ATANASKOVI? (163)
32. AVRAMOVI? (13)
33. AZDEJKOVI? (16)

Na početak


B

1. BABI? (110)
2. BABOVI? (8)
3. BA?I? (2)
4. BACKOVI? (3)
5. BA?ANIN (2)
6. BA?EVI? (23)
7. BADZIC (1)
8. BADI? (7)
9. BAJI? (18)
10. BALABANOVI? (1)
11. BALTI? (1)
12. BALZAMOVI? (2)
13. BANJEVI? (1)
14. BANKOVI? (2)
15. BARA? (25)
16. BARALI? (1)
17. BARBULOVI? (7)
18. BARETI? (2)
19. BARI? (41)
20. BAA (1)
21. BAANOVI? (1)
22. BAI? (2)
23. BATINA (2)
24. BATO?ANIN (808)
   25. BEG?I? (2)
26. BEK?I? (1)
27. BEKRI? (15)
28. BELAKOVI? (1)
29. BELI? (4)
30. BELJI? (7)
31. BELOBABI? (3)
32. BELOICA (5)
33. BELOPOLJAC (38)
34. BELOEVI? (4)
35. BERKOLIVI? (2)
36. BEEVI? (1)
37. BEANOVI? (20)
38. BIBANOVI? (1)
39. BIBEROVI? (1)
40. BI?ANIN (46)
41. BILANOVI? (4)
42. BILBIJA (2)
43. BINI? (104)
44. BINJI? (5)
45. BIO?ANIN (4)
46. BIORAC (2)
47. BIROVLJEVI? (8)
48. BISER?I? (1)
   49. BISTRI? (1)
50. BJELI? (1)
51. BLAGOJEVI? (74)
52. BLANUA (1)
53. BLAEVAC (2)
54. BLAI? (4)
55. BLAKOV (1)
56. BLAKOVA (1)
57. BO?ANIN (29)
58. BOCANOVI? (2)
59. BOGDANOVI? (11)
60. BOGI? (3)
61. BOGI?EVI? (82)
62. BOGI?EVI? (2)
63. BOGOJEVI? (4)
64. BOGOSAVLJEVI? (13)
65. BOGUTOVI? (4)
66. BOJANI? (1)
67. BOJ?I? (3)
68. BOJI? (33)
69. BOJOVI? (1)
70. BOKI? (3)
71. BONDI? (6)
72. BORI? (1)
   73. BORONI? (1)
74. BOROVAC (1)
75. BORI (2)
76. BOSI? (37)
77. BOSIJOKOVI? (3)
78. BOSSHARD (2)
79. BOKOVI? (14)
80. BOANI? (1)
81. BOANOVI? (3)
82. BOINOVI? (1)
83. BOOVI? (11)
84. BRADI? (16)
85. BRANKOVI? (13)
86. BRAI? (10)
87. BRATI?ANIN (8)
88. BR?ANIN (2)
89. BR?I? (52)
90. BR?OVI? (2)
91. BRELJAK (1)
92. BRESNOPOLJAC (12)
93. BREZNIKAR (2)
94. BRKA (5)
95. BRKI? (8)
96. BRKUANIN (4)
   97. BRO?ANAC (1)
98. BRO?KOVI? (2)
99. BRO?ANAC (1)
100. BRZAKOVI? (12)
101. BRZI? (27)
102. BUBALO (3)
103. BUDEA (1)
104. BUDI? (5)
105. BUFF (1)
106. BUGARIN (7)
107. BUGARINOVI? (3)
108. BUKARICA (3)
109. BULATOVI? (14)
110. BUNTI? (1)
111. BURGI? (2)
112. BURMAZ (12)
113. BUSTI? (19)
114. BUTUROVI? (5)
115. BUOROVI? (2)
116. BZENI? (107)
117. BZENI?ANIN (3)

Na početak


?


Na početak


?


Na početak


D

1. DACI? (1)
2. DA?I? (4)
3. DAMJANOVI? (2)
4. DANCER (2)
5. DANILOVI? (1)
6. DAI? (1)
7. DAVIDOVI? (27)
8. DAVIS (1)
9. DAVITKOVSKA (1)
10. DEBELJAK (3)
11. DEDINAC (5)
12. DEJANOVI? (3)
13. DELI? (3)
   14. DENI? (3)
15. DERBOGOSIJAN (1)
16. DESPOTOVI? (3)
17. DEI? (1)
18. DIGI? (3)
19. DIMITRIJEVI? (89)
20. DINI? (2)
21. DIOVI? (1)
22. DJORDJEVIC (4)
23. DMITROVI? (12)
24. DOBRI?I? (2)
25. DODI? (2)
26. DODIG (1)
   27. DODOLAN (23)
28. DODOLANOVI? (3)
29. DOMIEVAC (7)
30. DRAGI? (7)
31. DRAGI?EVI? (2)
32. DRAGI?EVI? (2)
33. DRAGOJLOVI? (2)
34. DRAGOMIROVI? (2)
35. DRAGOVI? (21)
36. DRAMI?ANIN (1)
37. DRAKOVI? (11)
38. DRAILOVI? (17)
39. DRENOVAC (2)
   40. DRNDAREVI? (8)
41. DRNDI? (1)
42. DROBNJAK (2)
43. DRUNI? (2)
44. DUBI?ANIN (104)
45. DUBLJANIN (3)
46. DUBOVAC (6)
47. DUBRAVAC (1)
48. DUJDI? (14)
49. DUKI? (1)
50. DULKANOVI? (1)
51. DULOVI? (1)
52. DUMANOVI? (275)
   53. DUNJI? (9)
54. DURI? (1)
55. DURKALI? (6)
56. DURUTOVI? (2)
57. DAJEVI? (2)
58. DAKOVI? (2)
59. DAMI? (72)
60. DATI? (73)
61. DERIMI? (1)
62. DOPALI? (64)
63. DORLI? (4)
64. DUNI? (3)
65. DURNOV (2)
  

Na početak


?


Na početak


E

1. EGARI? (127)
2. EGERI? (50)
   3. EGLENOVI? (2)
4. ERCEG (3)
   5. ER?EVAC (3)
6. ER?EVI? (3)
   7. ERDELJAN (1)
8. ERI? (103)
   9. ERKI? (2)

Na početak


F

1. FILIPOVI? (93)
   2. FIEKOVI? (5)
  

Na početak


G

1. GAGI? (2)
2. GAJI? (6)
3. GAJOVI? (3)
4. GALI? (2)
5. GALINAC (1)
6. GALJKOVI? (2)
7. GAPI? (3)
8. GARABINOVI? (2)
9. GARI? (3)
10. GAEVI? (2)
   11. GAI? (191)
12. GAVRILOVI? (72)
13. GEORGIJEV (3)
14. GILI? (5)
15. GLAV?I? (3)
16. GLAVONJI? (65)
17. GLIDI? (223)
18. GLII? (2)
19. GLIOVI? (1)
20. GLOBODERSKI (2)
   21. GLOGOVAC (1)
22. GMIJOVI? (2)
23. GMITROVI? (31)
24. GO?ANIN (19)
25. GOGI? (1)
26. GOJOVI? (1)
27. GOLUB (4)
28. GOLUBAR (1)
29. GOLUBOVI? (60)
30. GONEV (2)
   31. GORANOVI? (3)
32. GOI? (2)
33. GOVEDAREVI? (2)
34. GOVEDARICA (3)
35. GOVI? (1)
36. GRAHOVAC (1)
37. GRANDI? (4)
38. GRBINOVI? (1)
39. GRBOVI? (2)
40. GRIESSER (3)
   41. GRKINI? (11)
42. GRLJUI? (2)
43. GRUBANOV (1)
44. GRUJ?I? (5)
45. GRUJI? (73)
46. GRUJOVI? (5)
47. GRUMI? (1)
48. GUTI? (5)
49. GVOZDENOVI? (1)

Na početak


H

1. HAJDEMAN (2)
   2. HEINZL (1)
   3. HITI? (1)
   4. HUKI? (2)
  

Na početak


I

1. IBROVAC (55)
2. I?ELI? (1)
3. IGNJATOVI? (84)
4. IGROANAC (1)
   5. IKI? (1)
6. IKONI? (3)
7. IL?I? (3)
8. ILI? (242)
   9. ILI?-NOVAKOVI? (1)
10. ILI?I? (2)
11. ILIJEV (1)
12. ILIJI? (10)
   13. INJAC (2)
14. IRI?ANIN (90)
15. ISAILOVI? (16)
16. IVANOV (1)
   17. IVANOVI? (79)
18. IVEZI? (5)
19. IVKOVI? (33)
20. IVOVI? (23)
  

Na početak


J

1. JABLANOVI? (3)
2. JABLI? (1)
3. JA?IMOVI? (47)
4. JA?OVAC (2)
5. JA?OVI? (15)
6. JAGLIKI? (2)
7. JAKOVLJEVI? (150)
8. JAKI? (6)
9. JAKUPOVI? (2)
10. JANI?IJEVI? (14)
   11. JANJI? (8)
12. JANKOVI? (140)
13. JANKUCI? (1)
14. JANOEVI? (12)
15. JAREDI? (1)
16. JE?MOVI? (1)
17. JEFTI? (13)
18. JELI? (135)
19. JELISIJEVI? (1)
20. JENI? (29)
   21. JEREMI? (76)
22. JEV?I? (103)
23. JEVREMOVI? (8)
24. JEVRI? (13)
25. JEVTI? (79)
26. JEVTOVI? (10)
27. JEZDIMIROVI? (1)
28. JOCI? (1)
29. JO?ANIN (2)
30. JO?I? (138)
   31. JOKI? (1)
32. JOKSI? (2)
33. JOKSIMOVI? (8)
34. JONOVI? (2)
35. JORDAKOVI? (3)
36. JOSI? (15)
37. JOSIJEVI? (9)
38. JOSIPOVI? (2)
39. JOVANOVI? (296)
40. JOVI? (16)
   41. JOVI?-VUJI? (2)
42. JOVI?I? (6)
43. JOVIN (2)
44. JUGOVI? (9)
45. JUHAS (1)
46. JULKI? (1)
47. JUR?EVI? (13)
48. JURJUS (1)

Na početak


K

1. KA?AREVI? (2)
2. KADIJEVI? (1)
3. KAI? (2)
4. KAJI? (1)
5. KALABI? (1)
6. KALDINOVI? (9)
7. KALEJA (2)
8. KALENI? (3)
9. KALI?ANIN (1)
10. KALINI? (1)
11. KALOPER (2)
12. KALPA?INA (1)
13. KAMATOVI? (40)
14. KAMBEROVI? (1)
15. KAMNJANAC (1)
16. KANDI? (10)
17. KANI? (4)
18. KAPLAREVI? (4)
19. KAPLAROVI? (13)
20. KARADI? (69)
21. KARAFILI? (2)
22. KARAJOVI? (2)
23. KARAKLAJI? (1)
   24. KARALI? (1)
25. KARAMARKOVI? (2)
26. KARANIKI? (1)
27. KARAVESOVI? (3)
28. KARI? (73)
29. KAROVI? (1)
30. KASABAI? (3)
31. KASI? (1)
32. KAAREVI? (2)
33. KAI? (2)
34. KATAN?I? (1)
35. KATANI? (1)
36. KATANIJEVI? (1)
37. KATI? (11)
38. KATLAROVI? (1)
39. KATUNAC (1)
40. KECOJEVI? (2)
41. KEKERI? (3)
42. KESEGI? (84)
43. KET (1)
44. KEZI? (53)
45. KICUI? (3)
46. KIJAC (1)
   47. KITANOVI? (1)
48. KITI? (7)
49. KLAN?EK (1)
50. KLARI? (2)
51. KLECI? (70)
52. KLISARI? (28)
53. KLJAJI? (22)
54. KNEEVI? (27)
55. KOCI? (1)
56. KOJANOVI? (1)
57. KOJI? (5)
58. KOKERAC (1)
59. KOLAR (3)
60. KOLAREVI? (25)
61. KOLI? (14)
62. KOLJEN?I? (1)
63. KOMATOVI? (18)
64. KOMEROVI? (2)
65. KOMLENI? (2)
66. KOMNENI? (1)
67. KON?AR (1)
68. KORACA (3)
69. KORTI (5)
   70. KOSI? (1)
71. KOSOVAC (8)
72. KOSTANDINOVI? (4)
73. KOSTI? (183)
74. KOAREVI? (1)
75. KOARINAC (1)
76. KOAROVI? (5)
77. KOUTINAC (7)
78. KOTIK (2)
79. KOTLAJI? (4)
80. KOTLOVSKI (2)
81. KOVA? (2)
82. KOVA?EVI? (20)
83. KOVANDI? (6)
84. KOVI? (20)
85. KOVLENI? (2)
86. KOZI? (1)
87. KOZNI?ANIN (6)
88. KOOVAC (2)
89. KRAL (2)
90. KRALJ (1)
91. KRCI? (5)
92. KRIV?EVI? (3)
   93. KRIVORE?ANIN (1)
94. KRKI? (1)
95. KRLJAR (3)
96. KRN?EVI? (9)
97. KRNJINAC (59)
98. KRSMANOVI? (24)
99. KRSTI? (27)
100. KRSTOJEVI? (2)
101. KRSTOVI? (1)
102. KRULJ (3)
103. KUJOVI? (2)
104. KUJUNDI? (6)
105. KULI? (1)
106. KULIZI? (23)
107. KULUNDI? (10)
108. KUPREAN (1)
109. KURTI? (1)
110. KUNORJEV (2)
111. KUZMANOVI? (1)
112. KUZMANOVSKI (1)

Na početak


L

1. LA (1)
2. LACKOVI? (8)
3. LA?NEVAC (5)
4. LA?AREVI? (4)
5. LAK?ANIN (2)
6. LAKI?EVI? (1)
7. LALI? (6)
8. LALOEVI? (2)
   9. LAP?EVI? (37)
10. LAZAREVI? (114)
11. LAZI? (27)
12. LAZOVI? (292)
13. LEK?ANIN (7)
14. LEKI? (4)
15. LELI? (3)
16. LEPENAC (1)
   17. LE?ANIN (2)
18. LEEVI? (2)
19. LETANIN (2)
20. LEVI? (448)
21. LEVI?ANIN (6)
22. LIPOVKA (1)
23. LISA? (1)
24. LISINAC (6)
   25. LITRI? (3)
26. LIVOPOLJAC (1)
27. LJEPOJA (17)
28. LJOSKI? (2)
29. LJOTI? (2)
30. LJUBOMIROVI? (2)
31. LOPAANIN (2)
32. LOI? (50)
   33. LU?I? (2)
34. LUJI? (1)
35. LUKI? (90)
36. LUKINI? (1)
37. LUKOVI? (52)
38. LUKOVI? - STAMENI? (1)
39. LUPI? (7)

Na početak


M

1. MACI? (1)
2. MADAR (1)
3. MADAREVI? (1)
4. MAGLOEVI? (2)
5. MAJDEVAC (16)
6. MAJSTOROVI? (7)
7. MAKREGI? (30)
8. MAKSI? (8)
9. MAKSIMOVI? (40)
10. MALI?ANAC (39)
11. MALI?ANIN (169)
12. MALINA (1)
13. MALJEVI? (1)
14. MAN?I? (4)
15. MANDI? (8)
16. MANDUKA (1)
17. MANDUKI? (216)
18. MANOJLOVI? (3)
19. MARELJ (2)
20. MAREN?I? (1)
21. MARI? (33)
22. MARI?I? (4)
23. MARINKIC (5)
24. MARINKOVI? (224)
25. MARINOVI? (3)
26. MARJANI? (1)
   27. MARJANOV (3)
28. MARJANOVI? (17)
29. MARKI?EVI? (6)
30. MARKOVI? (419)
31. MARKOVI? - KULIZI? (1)
32. MARTA?I? (11)
33. MARTENOVI? (1)
34. MARTI? (6)
35. MARTINOVI? (13)
36. MASLAKOVI? (1)
37. MATEJEVI? (1)
38. MATEJI? (5)
39. MATI? (118)
40. MATOEVI? (1)
41. MATOVI? (51)
42. MATOVI? KOVANDI? (1)
43. MATT (1)
44. MATU (2)
45. MEDENICA (1)
46. MEI? (1)
47. MEKULJANAC (2)
48. MELE (1)
49. MEANOVI? (2)
50. MI?ANOVI? (1)
51. MICHAUD (3)
52. MI?I? (2)
   53. MI?OVI? (3)
54. MIDOVI? (4)
55. MIHAILOVI? (39)
56. MIHAJLOVI? (38)
57. MIJAILOVI? (48)
58. MIJAJLOVAC (2)
59. MIJAJLOVI? (152)
60. MIJATOVI? (8)
61. MIJODRAGOVI? (1)
62. MIJOVI? (1)
63. MIJUKOVI? (1)
64. MIKI? (42)
65. MIKLI? (2)
66. MIKOVI? (4)
67. MIKI? (8)
68. MIKULJ (3)
69. MILADINOVI? (74)
70. MILANOV (2)
71. MILANOVI? (7)
72. MILENKOVI? (237)
73. MILETI? (305)
74. MILEUSNI? (1)
75. MILI? (41)
76. MILI?ANIN (1)
77. MILICANOVI? (1)
78. MILI?EVI? (70)
   79. MILIJANOVI? (2)
80. MILIJI? (4)
81. MILINKOVI? (4)
82. MILISAVLJEVI? (1)
83. MILIVOJEVI? (8)
84. MILJAKOVI? (2)
85. MILJI? (37)
86. MILJKOVI? (116)
87. MILJOJ?I? (4)
88. MILJOJKOVI? (64)
89. MILOI?I? (2)
90. MILOJEVI? (36)
91. MILOJKOVI? (9)
92. MILORADOVI? (2)
93. MILOSAVLJEVI? (247)
94. MILOSAVLJEVI? - JANKOVI? (1)
95. MILOSEVIC (1)
96. MILOEVAC (43)
97. MILOEVI? (103)
98. MILOVANOVI? (246)
99. MILOVANOVI?-?OSI? (1)
100. MILOVI? (8)
101. MILUNOVI? (7)
102. MILUTINOVI? (94)
103. MILUTINOVI?-ZAJI? (1)
104. MINAEVI? (49)
   105. MIN?I? (2)
106. MINI? (51)
107. MIODRAGOVI? (276)
108. MIOKOVAC (2)
109. MIOKOVI? (2)
110. MIRI? (40)
111. MIRJANI? (6)
112. MIRKOVI? (2)
113. MISLOPOLJAC (21)
114. MII? (25)
115. MITI? (9)
116. MITROVI? (31)
117. MLADENOVI? (179)
118. MLADENOVSKI (1)
119. MLADI? (1)
120. MOJSILOVI? (41)
121. MOM?ILOVI? (3)
122. MRDELJI? (1)
123. MRKI? (1)
124. MRMOANIN (2)
125. MUJOVI? (1)
126. MUSLI (1)
127. MUKATIROVI? (2)
128. MUOVI? (1)
129. MUTAVDI? (178)

Na početak


N

1. NASTI? (5)
2. NAUPARAC (13)
3. NEDELJKOVI? (99)
4. NEDI? (31)
5. NEGRIC (1)
   6. NEMEC (1)
7. NENADI? (2)
8. NERI? (2)
9. NESTOROVI? (10)
10. NEI? (7)
   11. NEKOVI? (3)
12. NI?IFOROVI? (2)
13. NI?I? (20)
14. NIKI? (2)
15. NIKOLAJEVI? (2)
   16. NIKOLENDI? (2)
17. NIKOLETI? (2)
18. NIKOLI? (443)
19. NJEGUI? (1)
20. NOVAK (1)
   21. NOVAKOVI? (96)
22. NOVI?I? (2)
23. NOVOSELAC (1)
24. NUCULJEVI? (5)
25. NUTI? (1)
  

Na početak


O

1. OBRADOVI? (77)
2. OBRETKOVI? (1)
   3. ODAVI? (14)
4. OPA?I? (1)
   5. OPALI? (1)
6. OREI? (1)
   7. ORLOVI? (2)
8. OSMANAGI? (3)
  

Na početak


P

1. PAI? (3)
2. PAJEVI? (2)
3. PAJI? (31)
4. PAJKI? (9)
5. PAJOVI? (23)
6. PALI? (125)
7. PALIJI? (2)
8. PALJEVTICA (8)
9. PANA (1)
10. PANI? (39)
11. PANI?EVI? (1)
12. PANOVI? (1)
13. PANTELEJI? (74)
14. PANTELI? (124)
15. PANTI? (142)
16. PANTO (4)
17. PANTOVI? (5)
18. PAOVI? (1)
19. PAPI? (1)
   20. PARALATI? (2)
21. PARTON (2)
22. PARTONI? (1)
23. PAI? (2)
24. PAUNOVI? (117)
25. PAVI?EVI? (8)
26. PAVLOVI? (175)
27. PE?ANIN (2)
28. PECI? (341)
29. PEJ?INOVI? (17)
30. PEJI? (2)
31. PEJKIC (2)
32. PEKI? (1)
33. PEKOVI? (3)
34. PELE (1)
35. PELI? (1)
36. PER?EVI? (143)
37. PERI? (66)
38. PERII? (2)
   39. PERKOVI? (3)
40. PEROEVI? (2)
41. PEROV (3)
42. PEROVA (1)
43. PEROVANOVI? (1)
44. PEROVI? (298)
45. PERUNAC (6)
46. PERUNI?I? (5)
47. PERUNI?I?-STEVANOVI? (1)
48. PEI? (10)
49. PETERAC (86)
50. PETKOVI? (151)
51. PETRAINOVI? (49)
52. PETRI? (2)
53. PETRONIJEVI? (17)
54. PETROV (2)
55. PETROVI? (246)
56. PETRUI? (1)
57. PINKOV (1)
   58. PINKOVA (1)
59. PIPERAC (241)
60. PIRONJ (4)
61. PITI? (1)
62. PLJAKI? (30)
63. PLO?I? (13)
64. PO?EKOVI? (1)
65. PO?U?A (4)
66. POLI? (1)
67. POLJAKOVI? (17)
68. PONOEVAC (1)
69. POPADI? (42)
70. POPI? (2)
71. POPOVI? (65)
72. POSTOLOVI? (2)
73. POSTONJI? (1)
74. PRACI? (2)
75. PRAVICA (1)
76. PREDI? (1)
   77. PRELJA (1)
78. PRIBAKOVI? (5)
79. PRIBANOVI? (14)
80. PRIBI?EVI? (2)
81. PRIJI? (3)
82. PRLA (1)
83. PROHASKA (1)
84. PROKI? (52)
85. PROMICA? (18)
86. PROTI? (2)
87. PRI? (1)
88. PRVANOVI? (1)
89. PRVULOVI? (1)
90. PU?I? (2)
91. PUDI? (1)
92. PULANOVI? (1)
93. PUNOEVAC (82)
94. PUOVAC (8)
95. PURIKI? (1)
  

Na početak


R

1. RACI? (5)
2. RA?I? (15)
3. RADANOVI? (3)
4. RADEKA (1)
5. RADENKOVI? (218)
6. RADI? (7)
7. RADI?EVI? (62)
8. RADISAVLJEVI? (30)
9. RADIVANOVI? (4)
10. RADIVOJEVI? (43)
11. RADMANOVAC (53)
12. RADOI?I? (5)
13. RADOJEVI? (6)
14. RADOJI?I? (36)
15. RADOJKOVI (1)
   16. RADOJKOVI? (57)
17. RADONJI? (9)
18. RADOSAVLJEVI? (142)
19. RADO (2)
20. RADOEVI? (1)
21. RADOTI? (1)
22. RADOVAN?EVI? (2)
23. RADOVANOVI? (188)
24. RADOVI? (249)
25. RADULOVI? (231)
26. RAFAILOVI? (1)
27. RAFFANELLI (2)
28. RAI?EVI? (6)
29. RAJ?EVI? (1)
30. RAJI? (6)
   31. RAJI?I? (2)
32. RAJKOV (2)
33. RAJKOVI? (7)
34. RAJOVI? (4)
35. RAKEZI? (56)
36. RAKI? (27)
37. RAKO?EVI? (1)
38. RAKOVAC (262)
39. RAKOVI? (4)
40. RALOVAC (2)
41. RAN?I? (2)
42. RAN?ELOVI? (6)
43. RANKOVI? (9)
44. RASINAC (3)
45. RASJANIN (13)
   46. RASPOTNIK (4)
47. RAETA (1)
48. RAI? (2)
49. RAKOVI? (90)
50. RATAJAC (119)
51. RATKOVI? (3)
52. RAVILI? (14)
53. RI?EVAC (2)
54. RISIMI? (1)
55. RISTANOVI? (2)
56. RISTI? (396)
57. RISTOVOJEVI? (1)
58. RNI? (2)
59. ROBOVI? (3)
60. ROGI? (2)
   61. ROGLI? (6)
62. ROGLJI? (1)
63. ROLANDO (1)
64. ROSI? (5)
65. RUCNOV (1)
66. RUF (1)
67. RUHTESKI (2)
68. RUSOVAN (1)
69. RUANOVI? (1)
70. RUI? (4)
71. RANI?ANIN (3)
72. RI? (7)

Na početak


S

1. SAJI? (1)
2. SAMPL (1)
3. SARI" (1)
4. SARI? (174)
5. SAVI? (189)
6. SAVKOVI? (56)
7. SAVOVI? (2)
8. SEBI? (4)
9. SEKULI? (2)
10. SELENI? (6)
11. SELI? (4)
12. SENI? (1)
13. SENI?ANIN (1)
14. SEO?ANAC (5)
15. SIBAKOVSKI (1)
16. SIBINOVI? (2)
17. SIEGMANN (1)
18. SIMENDI? (2)
19. SIMEONOVI? (37)
20. SIMEUNOVI? (4)
21. SIMI? (169)
22. SIMIDI? (7)
   23. SIMIJONOVI? (2)
24. SIMONOVI? (137)
25. SIMUI? (1)
26. SINZAR (1)
27. SIROTI? (2)
28. SKENDERI (4)
29. SKLOPI? (86)
30. SKROZA (2)
31. SKUMPIJA (1)
32. SLEP?EVI? (6)
33. SLIVKA (2)
34. SLOVI? (50)
35. SMILJANI? (5)
36. SMILJKOVI? (306)
37. SMOLI? (1)
38. SOKI? (1)
39. SOKNI? (3)
40. SOKOLOVI? (7)
41. SOPA (1)
42. SPALEVI? (15)
43. SPASI? (7)
44. SPASOJEVI? (30)
   45. SPASOJEVI?-KARADI? (1)
46. SPREMO (3)
47. SRE?KOVI? (128)
48. SREJI? (12)
49. SRETENIJEVI? (39)
50. SRETENOVI? (177)
51. SRNDAKOVI? (1)
52. STAJI? (5)
53. STAJKOVAC (1)
54. STAMENI? (53)
55. STAMENKOVI? (10)
56. STAN?I? (1)
57. STANI? (2)
58. STANI?I? (4)
59. STANIMIROVI? (49)
60. STANISAVLJEVI? (35)
61. STANKI? (44)
62. STANKO (3)
63. STANKOV (2)
64. STANKOVI? (62)
65. STANKULJEVI? (5)
66. STANOJ?I? (4)
   67. STANOJEV (2)
68. STANOJEVI? (10)
69. STANOJLOVI? (43)
70. STAR?EVI? (3)
71. STAI? (2)
72. STEFANOVI? (68)
73. STEFANOVI? - CEKOVI? (1)
74. STEPANOVI? (69)
75. STEPI? (9)
76. STERI? (1)
77. STEVANOVI? (269)
78. STEVANOVI?-LAZAREVI? (1)
79. STEV?I? (3)
80. STEVI? (60)
81. STOI?EVI? (2)
82. STOJADINOVI? (13)
83. STOJAKOVI? (3)
84. STOJANOVI? (140)
85. STOJI? (108)
86. STOJI?-AN?ELKOVI? (1)
87. STOJI?EVI? (1)
88. STOJILOVI? (1)
   89. STOJIMIROVI? (1)
90. STOJKI? (1)
91. STOJKOVI? (128)
92. STOJOVI? (1)
93. STOKI? (7)
94. STOPANJAC (6)
95. STOI? (13)
96. STRAINOVI? (24)
97. STREMENICA (1)
98. STRUGAREVI? (2)
99. STUPLJANIN (25)
100. SUBOTI? (2)
101. SU?EVI? (1)
102. SUDAR (1)
103. SUDARAC (6)
104. SUDIMAC (12)
105. SUKUNDA (1)
106. SULEJMANOVI? (3)
107. SULJIKI? (1)
108. SUPI? (1)
109. SUSANI? (2)

Na početak


1. AILOVI? (1)
2. APONJI? (1)
3. ARANAC (2)
4. ARANOVI? (69)
5. ARI? (2)
6. AOVI? (1)
7. ?EKI? (1)
8. EBEZ (1)
   9. ELI? (3)
10. ERI? (1)
11. EROVI? (123)
12. IJANOVI? (1)
13. INDI? (3)
14. IPI? (4)
15. IROLA (4)
16. IKOVI? (1)
   17. KOBI? (22)
18. KODRI? (2)
19. KRINJAR (12)
20. LJIVI? (13)
21. LJIVOVAC (16)
22. OGOLJAC (2)
23. OLEVI? (5)
24. ORAK (1)
   25. ORI? (17)
26. OI? (2)
27. PALEVI? (1)
28. PIS (1)
29. TAJCER (3)
30. TRBAK (2)
31. TRBANOVI? (13)
32. U?UR (1)
   33. U?UROVI? (62)
34. UKI? (1)
35. ULOVI? (3)
36. UI? (3)
37. VALJEK (4)

Na početak


T

1. TANASKOVI? (6)
2. TARALI? (7)
3. TARANDUPI? (1)
4. TARANKOVI? (2)
5. TASI? (3)
6. TASOJEVI? (2)
7. TATI? (2)
8. TENERT (1)
9. TEODOSIJEVI? (1)
10. TERZI? (108)
   11. TEI? (5)
12. TIMOTIJEVI? (7)
13. TIMOVI? (6)
14. TO?I? (2)
15. TODOROVI? (327)
16. TODOSIJEVI? (6)
17. TOMANOVI? (1)
18. TOMAS (6)
19. TOMAEVI? (3)
20. TOMI? (277)
   21. TOPALOVI? (18)
22. TOPLICA (1)
23. TOPLI?ANIN (34)
24. TOPLI?I? (2)
25. TORBICA (2)
26. TOSKI? (4)
27. TOI? (88)
28. TOKOVI? (2)
29. TOOVI? (4)
30. TRAILOVIC (46)
   31. TRAJI? (1)
32. TRAJKOVI? (1)
33. TRAPI? (2)
34. TRIFUNOVI? (131)
35. TRIPI? (8)
36. TRIPKOVI? (43)
37. TRIOVI? (2)
38. TRKULJA (1)
39. TRM?ARAC (1)
40. TRM?EVI? (2)
   41. TRNAVAC (11)
42. TRNJAKOVI? (2)
43. TROJI? (31)
44. TROI? (71)
45. TRUJI? (12)
46. TULKI? (3)
47. TURK (4)
48. TURUDI? (1)
49. TUTUNOVI? (1)

Na početak


U

1. UDOVI?I? (3)
   2. UGRINA (2)
   3. UNI? (22)
   4. UNJI? (34)
   5. UROEVI? (4)
  

Na početak


V

1. VAI? (1)
2. VAJGA?I? (24)
3. VAJI? (136)
4. VANI? (4)
5. VARGA (1)
6. VARINAC (2)
7. VASI? (29)
8. VASILIJEVI? (3)
9. VASILJEV (2)
10. VASILJEVI? (28)
11. VASILJKOVI? (3)
12. VASLE? (1)
13. VASOVI? (1)
14. VELANAC (4)
15. VELI?KOVAC (2)
16. VELI?KOVI? (212)
17. VELI?KOVI? (2)
18. VELIMIROVI? (3)
   19. VELJ?I? (1)
20. VELJI? (4)
21. VELJKOVI? (181)
22. VELJOGLAVAC (2)
23. VELJOVI? (6)
24. VESELI? (1)
25. VESELINOVI? (10)
26. VESI? (1)
27. VESOVI? (4)
28. VEKOVAC (79)
29. VICKOVI? (2)
30. VIDAKOVI? (142)
31. VIDI? (23)
32. VIDOJEVI? (6)
33. VIDOSAVLJEVI? (2)
34. VILIMONOVI? (9)
35. VIRIJEVI? (11)
36. VITI?-PRIBAKOVI? (2)
   37. VITKOVAC (46)
38. VITKOV?ANIN (2)
39. VLADOVIC (4)
40. VLADULJEVI? (39)
41. VLAHOVI? (16)
42. VLAISAVLJEVI? (1)
43. VLAJI? (27)
44. VLAKOVI? (38)
45. VODI? (3)
46. VOJINOVI? (8)
47. VOJNOVI? (2)
48. VRA?ARI?I? (86)
49. VRATARAC (1)
50. VRAI? (10)
51. VRBNI?ANIN (12)
52. VREKI? (1)
53. VU?I? (174)
54. VU?I?EVI? (14)
   55. VU?INI? (3)
56. VU?KOVI? (100)
57. VUI?I? (1)
58. VUJA?I? (1)
59. VUJI? (11)
60. VUJI?I? (2)
61. VUJOVI? (1)
62. VUKADINOVI? (10)
63. VUKAJLOVI? (12)
64. VUKAINOVI? (9)
65. VUK?EVI? (126)
66. VUKELI? (3)
67. VUKI?EVI? (3)
68. VUKI?EVI? (2)
69. VUKMIROVI? (8)
70. VUKOI?EVI? (1)
71. VUKOI?I? (1)
72. VUKOJ?I? (3)
   73. VUKOJEVI? (34)
74. VUKOJI?I? (77)
75. VUKOMANOVI? (5)
76. VUKOMIROVI? (1)
77. VUKOSAVLJEVI? (27)
78. VUKOTI? (7)
79. VUKOVI? (13)
80. VUKSANOVI? (4)
81. VULETI? (5)
82. VULI? (32)
83. VULI? - BATO?ANIN (1)
84. VULI?EVI? (4)
85. VULOVI? (49)
86. VUNI? (4)

Na početak


W

1. WOOD (1)
  

Na početak


Z

1. ZABE?I? (1)
2. ZAFIROVI? (2)
3. ZAJI? (20)
   4. ZAJKA (7)
5. ZARI? (9)
6. ZDRAVKOVI? (75)
   7. ZE?EVI? (6)
8. ZEKANOVI? (1)
9. ZENI?ANIN (1)
   10. ZLATANOV (1)
11. ZLATANOVI? (2)
12. ZLATKOVI? (1)
   13. ZORBA (1)
14. ZORI? (1)
15. ZUJEVI? (1)
  

Na početak


1. EGARAC (1)
2. ERA?ANIN (8)
3. ERI? (13)
   4. IGI? (1)
5. IVADINOVI? (21)
6. IVANOVI? (86)
   7. IVKI? (32)
8. IVKOVI? (266)
9. IVOTI? (2)
   10. UJI? (6)
11. UNJANIN (186)
12. UPAC (6)
   13. UP?EVI? (3)
14. URKI? (4)
15. UTI? (4)
  

Na početak