Lista prezimena


Stablo:  

Prikaži prezimena koja počinju sa

[bez prezimena] A B ? ? D ? E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


Glavna stranica prezimena

A

1. A?IMOVI? (47)
2. ADAMAC (22)
3. ADAMOVI? (2)
4. ADI? (3)
5. AGATONOVI? (23)
6. AKSENTIJEVI? (3)
   7. ALEKSANDRI? (5)
8. ALEKSI? (182)
9. ALURAC (2)
10. ALUROVI? (43)
11. ANDREJEVI? (1)
12. ANDREJI? (184)
   13. ANDRI? (80)
14. AN?ELKOVI? (96)
15. ANI?I? (2)
16. ANTI? (169)
17. ANTONIJEVI? (12)
18. ANTOVI? (1)
   19. ANTOVSKA (1)
20. ANTOVSKI (2)
21. APOSTOLOVI? (5)
22. ARNAUTOVI? (2)
23. ARSENIJEVI? (3)
24. ARSI? (109)
   25. ATANASKOVI? (157)
26. AVRAMOVI? (11)
27. AZDEJKOVI? (16)

Nazad na vrh


B

1. BABI? (104)
2. BABOVI? (7)
3. BA?I? (2)
4. BACKOVI? (3)
5. BA?ANIN (2)
6. BA?EVI? (15)
7. BADZIC (1)
8. BADI? (5)
9. BAJI? (17)
10. BALTI? (1)
11. BALZAMOVI? (2)
12. BANJEVI? (1)
13. BANKOVI? (2)
14. BARA? (25)
15. BARALI? (1)
16. BARETI? (2)
17. BARI? (41)
18. BAA (1)
19. BAANOVI? (1)
20. BAI? (2)
21. BATINA (2)
22. BATO?ANIN (807)
   23. BEG?I? (2)
24. BEK?I? (1)
25. BEKRI? (10)
26. BELAKOVI? (1)
27. BELI? (4)
28. BELJI? (4)
29. BELOBABI? (3)
30. BELOICA (5)
31. BELOPOLJAC (38)
32. BELOEVI? (3)
33. BERKOLIVI? (2)
34. BEEVI? (1)
35. BEANOVI? (20)
36. BIBEROVI? (1)
37. BI?ANIN (44)
38. BILBIJA (2)
39. BINI? (99)
40. BINJI? (5)
41. BIO?ANIN (4)
42. BIORAC (2)
43. BIROVLJEVI? (6)
44. BISER?I? (1)
   45. BISTRI? (1)
46. BJELI? (1)
47. BLAGOJEVI? (47)
48. BLANUA (1)
49. BLAEVAC (2)
50. BLAI? (4)
51. BLAKOV (1)
52. BLAKOVA (1)
53. BO?ANIN (16)
54. BOGDANOVI? (11)
55. BOGI? (3)
56. BOGI?EVI? (82)
57. BOGI?EVI? (2)
58. BOGOJEVI? (4)
59. BOGOSAVLJEVI? (13)
60. BOGUTOVI? (4)
61. BOJANI? (1)
62. BOJ?I? (3)
63. BOJI? (30)
64. BOJOVI? (1)
65. BOKI? (1)
66. BONDI? (6)
   67. BOROVAC (1)
68. BORI (2)
69. BOSI? (37)
70. BOSSHARD (2)
71. BOKOVI? (13)
72. BOANI? (1)
73. BOANOVI? (3)
74. BOINOVI? (1)
75. BOOVI? (11)
76. BRADI? (16)
77. BRANKOVI? (7)
78. BRAI? (8)
79. BRATI?ANIN (8)
80. BR?ANIN (2)
81. BR?I? (52)
82. BR?OVI? (2)
83. BRELJAK (1)
84. BRESNOPOLJAC (12)
85. BREZNIKAR (2)
86. BRKI? (4)
87. BRKUANIN (4)
88. BRO?ANAC (1)
   89. BRO?KOVI? (2)
90. BRO?ANAC (1)
91. BRZAKOVI? (4)
92. BRZI? (11)
93. BUBALO (2)
94. BUDEA (1)
95. BUDI? (5)
96. BUFF (1)
97. BUGARIN (5)
98. BUGARINOVI? (3)
99. BUKARICA (3)
100. BULATOVI? (14)
101. BUNTI? (1)
102. BURGI? (2)
103. BURMAZ (12)
104. BUSTI? (19)
105. BUOROVI? (2)
106. BZENI? (106)
107. BZENI?ANIN (3)

Nazad na vrh


?


Nazad na vrh


?


Nazad na vrh


D

1. DACI? (1)
2. DA?I? (4)
3. DAMJANOVI? (2)
4. DANCER (2)
5. DANILOVI? (1)
6. DAI? (1)
7. DAVIDOVI? (26)
8. DAVIS (1)
9. DAVITKOVSKA (1)
10. DEBELJAK (3)
11. DEDINAC (4)
12. DELI? (3)
   13. DENI? (3)
14. DERBOGOSIJAN (1)
15. DESPOTOVI? (3)
16. DIGI? (2)
17. DIMITRIJEVI? (73)
18. DINI? (2)
19. DIOVI? (1)
20. DMITROVI? (9)
21. DOBRI?I? (2)
22. DODI? (2)
23. DODIG (1)
24. DODOLANOVI? (3)
   25. DOMIEVAC (5)
26. DRAGI? (6)
27. DRAGI?EVI? (2)
28. DRAGI?EVI? (2)
29. DRAGOJLOVI? (2)
30. DRAGOVI? (21)
31. DRAMI?ANIN (1)
32. DRAKOVI? (11)
33. DRENOVAC (2)
34. DRNDAREVI? (8)
35. DRNDI? (1)
36. DROBNJAK (2)
   37. DUBI?ANIN (75)
38. DUBLJANIN (3)
39. DUBOVAC (6)
40. DUBRAVAC (1)
41. DUJDI? (12)
42. DUKI? (1)
43. DULOVI? (1)
44. DUMANOVI? (275)
45. DUNJI? (6)
46. DURI? (1)
47. DURKALI? (6)
48. DURUTOVI? (2)
   49. DAJEVI? (2)
50. DAKOVI? (2)
51. DAMI? (72)
52. DATI? (73)
53. DERIMI? (1)
54. DOPALI? (64)
55. DORLI? (3)
56. DUNI? (3)
57. DURNOV (2)

Nazad na vrh


?


Nazad na vrh


E

1. EGARI? (115)
2. EGERI? (48)
   3. EGLENOVI? (2)
4. ERCEG (3)
   5. ER?EVAC (3)
6. ER?EVI? (3)
   7. ERDELJAN (1)
8. ERI? (102)
   9. ERKI? (2)

Nazad na vrh


F

1. FILIPOVI? (76)
   2. FIEKOVI? (5)
   3. FLORANOVI? (3)
  

Nazad na vrh


G

1. GAGI? (2)
2. GAJI? (6)
3. GAJOVI? (3)
4. GALI? (2)
5. GALINAC (1)
6. GALJKOVI? (2)
7. GAPI? (3)
8. GARABINOVI? (2)
9. GARI? (3)
   10. GAEVI? (2)
11. GAI? (182)
12. GAVRILOVI? (38)
13. GEORGIJEV (3)
14. GILI? (5)
15. GLAV?I? (3)
16. GLAVONJI? (65)
17. GLIDI? (215)
18. GLII? (1)
   19. GLIOVI? (1)
20. GLOBODERSKI (2)
21. GLOGOVAC (1)
22. GMIJOVI? (2)
23. GMITROVI? (31)
24. GO?ANIN (19)
25. GOJOVI? (1)
26. GOLUBAR (1)
27. GOLUBOVI? (49)
   28. GONEV (2)
29. GORANOVI? (3)
30. GOI? (2)
31. GOVEDARICA (3)
32. GOVI? (1)
33. GRAHOVAC (1)
34. GRANDI? (4)
35. GRBOVI? (2)
36. GRIESSER (3)
   37. GRKINI? (11)
38. GRLJUI? (2)
39. GRUBANOV (1)
40. GRUJI? (73)
41. GRUJOVI? (5)
42. GRUMI? (1)
43. GUTI? (5)
44. GVOZDENOVI? (1)

Nazad na vrh


H

1. HAJDEMAN (2)
   2. HITI? (1)
   3. HUKI? (2)
  

Nazad na vrh


I

1. IBROVAC (52)
2. I?ELI? (1)
3. IGNJATOVI? (83)
4. IGROANAC (1)
   5. IKI? (1)
6. IKONI? (2)
7. IL?I? (3)
8. ILI? (209)
   9. ILI?-NOVAKOVI? (1)
10. ILI?I? (2)
11. ILIJEV (1)
12. ILIJI? (10)
   13. INJAC (2)
14. IRI?ANIN (89)
15. ISAILOVI? (16)
16. IVANOV (1)
   17. IVANOVI? (57)
18. IVEZI? (5)
19. IVKOVI? (27)
20. IVOVI? (23)
  

Nazad na vrh


J

1. JABLANOVI? (3)
2. JABLI? (1)
3. JA?IMOVI? (47)
4. JA?OVAC (2)
5. JA?OVI? (13)
6. JAGLIKI? (2)
7. JAKOVLJEVI? (125)
8. JAKI? (6)
9. JAKUPOVI? (2)
10. JANI?IJEVI? (13)
   11. JANJI? (8)
12. JANKOVI? (122)
13. JANOEVI? (9)
14. JAREDI? (1)
15. JE?MOVI? (1)
16. JEFTI? (1)
17. JEFTOVI? (1)
18. JELI? (134)
19. JELISIJEVI? (1)
20. JENI? (16)
   21. JEREMI? (64)
22. JEV?I? (101)
23. JEVREMOVI? (7)
24. JEVRI? (13)
25. JEVTI? (78)
26. JEVTOVI? (9)
27. JEZDIMIROVI? (1)
28. JOCI? (1)
29. JO?ANIN (2)
30. JO?I? (138)
   31. JOKI? (1)
32. JOKSI? (2)
33. JOKSIMOVI? (4)
34. JORDAKOVI? (3)
35. JOSI? (15)
36. JOSIJEVI? (9)
37. JOSIPOVI? (2)
38. JOVANOVI? (267)
39. JOVI? (7)
40. JOVI?-VUJI? (2)
   41. JOVI?I? (5)
42. JUGOVI? (9)
43. JUHAS (1)
44. JULKI? (1)
45. JUR?EVI? (13)
46. JURIUS (1)

Nazad na vrh


K

1. KA?AREVI? (2)
2. KADIJEVI? (1)
3. KAI? (2)
4. KAJI? (1)
5. KALABI? (1)
6. KALEJA (2)
7. KALI?ANIN (1)
8. KALOPER (2)
9. KALPA?INA (1)
10. KAMATOVI? (42)
11. KAMBEROVI? (1)
12. KANDI? (10)
13. KANI? (4)
14. KAPLAREVI? (4)
15. KAPLAROVI? (11)
16. KARADI? (69)
17. KARAFILI? (2)
18. KARAJOVI? (2)
19. KARAKLAJI? (1)
20. KARALI? (1)
21. KARAMARKOVI? (2)
   22. KARANIKI? (1)
23. KARAVESOVI? (3)
24. KARI? (50)
25. KAROVI? (1)
26. KASABAI? (3)
27. KASI? (1)
28. KAAREVI? (2)
29. KAI? (2)
30. KATAN?I? (1)
31. KATANI? (1)
32. KATANIJEVI? (1)
33. KATI? (10)
34. KATLAROVI? (1)
35. KATUNAC (1)
36. KECOJEVI? (2)
37. KEKERI? (3)
38. KESEGI? (85)
39. KET (1)
40. KEZI? (53)
41. KICUI? (3)
42. KIJAC (1)
   43. KITANOVI? (1)
44. KITI? (6)
45. KLAN?EK (1)
46. KLARI? (2)
47. KLECI? (70)
48. KLISARI? (8)
49. KLJAJI? (22)
50. KNEEVI? (27)
51. KOCI? (1)
52. KOJANOVI? (1)
53. KOJI? (5)
54. KOKERAC (1)
55. KOLAR (3)
56. KOLAREVI? (25)
57. KOLI? (11)
58. KOLJEN?I? (1)
59. KOMEROVI? (2)
60. KOMLENI? (2)
61. KOMNENI? (1)
62. KON?AR (1)
63. KORACA (3)
   64. KORTI (5)
65. KOSI? (1)
66. KOSOVAC (8)
67. KOSTADINOVI? (2)
68. KOSTI? (163)
69. KOARINAC (1)
70. KOAROVI? (5)
71. KOUTINAC (7)
72. KOTIK (2)
73. KOTLAJI? (4)
74. KOTLOVSKI (2)
75. KOVA? (2)
76. KOVA?EVI? (19)
77. KOVANDI? (6)
78. KOVI? (20)
79. KOVLENI? (2)
80. KOZI? (1)
81. KOZNI?ANIN (6)
82. KOOVAC (2)
83. KRAL (2)
84. KRALJ (1)
   85. KRIV?EVI? (3)
86. KRIVORE?ANIN (1)
87. KRKI? (1)
88. KRLJAR (3)
89. KRN?EVI? (9)
90. KRNJINAC (59)
91. KRSMANOVI? (23)
92. KRSTI? (26)
93. KRSTOJEVI? (2)
94. KRSTOVI? (1)
95. KRULJ (3)
96. KUJOVI? (2)
97. KUJUNDI? (6)
98. KULI? (1)
99. KULIZI? (23)
100. KULUNDI? (10)
101. KUPREAN (1)
102. KUNORJEV (2)
103. KUZMANOVSKI (1)

Nazad na vrh


L

1. LACKOVI? (8)
2. LA?NEVAC (5)
3. LA?AREVI? (4)
4. LAK?ANIN (2)
5. LAKI?EVI? (1)
6. LALI? (2)
7. LALOEVI? (2)
8. LAP?EVI? (37)
   9. LAZAREVI? (107)
10. LAZI? (25)
11. LAZOVI? (293)
12. LEK?ANIN (7)
13. LEKI? (3)
14. LELI? (3)
15. LEPENAC (1)
16. LE?ANIN (2)
   17. LEEVI? (2)
18. LETANIN (1)
19. LEVI? (439)
20. LEVI?ANIN (6)
21. LIPOVKA (1)
22. LISA? (1)
23. LISINAC (6)
24. LITRI? (3)
   25. LIVOPOLJAC (1)
26. LJEPOJA (17)
27. LJOSKI? (2)
28. LJOTI? (2)
29. LJUBOMIROVI? (2)
30. LOPAANIN (2)
31. LOI? (40)
32. LU?I? (2)
   33. LUJI? (1)
34. LUKI? (85)
35. LUKINI? (1)
36. LUKOVI? (53)
37. LUKOVI? - STAMENI? (1)
38. LUPI? (5)

Nazad na vrh


M

1. MACI? (1)
2. MADAR (1)
3. MADAREVI? (1)
4. MAJDEVAC (16)
5. MAJSTOROVI? (7)
6. MAKREGI? (30)
7. MAKSI? (8)
8. MAKSIMOVI? (33)
9. MALI?ANAC (39)
10. MALI?ANIN (168)
11. MALJEVI? (1)
12. MAN?I? (4)
13. MANDI? (8)
14. MANDUKA (1)
15. MANDUKI? (216)
16. MANOJLOVI? (3)
17. MARELJ (2)
18. MAREN?I? (1)
19. MARI? (31)
20. MARI?I? (4)
21. MARINKOVI? (221)
22. MARJANI? (1)
23. MARJANOV (3)
   24. MARJANOVI? (17)
25. MARKI?EVI? (6)
26. MARKOVI? (385)
27. MARKOVI? - KULIZI? (1)
28. MARTENOVI? (1)
29. MARTI? (6)
30. MARTINOVI? (9)
31. MASLAKOVI? (1)
32. MATEJI? (6)
33. MATI? (115)
34. MATOEVI? (2)
35. MATOVI? (49)
36. MATU (2)
37. MEDENICA (1)
38. MEI? (1)
39. MEKULJANAC (2)
40. MELE (1)
41. MEANOVI? (2)
42. MICHAUD (3)
43. MI?I? (2)
44. MI?OVI? (3)
45. MIDOVI? (4)
46. MIHAILOVI? (31)
   47. MIHAJLOVI? (25)
48. MIJAILOVI? (49)
49. MIJAJLOVAC (2)
50. MIJAJLOVI? (151)
51. MIJATOVI? (8)
52. MIJODRAGOVI? (1)
53. MIJOVI? (1)
54. MIJUKOVI? (1)
55. MIKI? (42)
56. MIKOVI? (4)
57. MILADINOVI? (71)
58. MILANOV (2)
59. MILANOVI? (7)
60. MILENKOVI? (237)
61. MILETI? (299)
62. MILEUSNI? (1)
63. MILI? (39)
64. MILI?EVI? (69)
65. MILIJANOVI? (2)
66. MILIJI? (4)
67. MILINKOVI? (4)
68. MILISAVLJEVI? (1)
69. MILIVOJEVI? (8)
   70. MILJAKOVI? (2)
71. MILJI? (36)
72. MILJKOVI? (98)
73. MILJOJ?I? (4)
74. MILJOJKOVI? (57)
75. MILOJEVI? (31)
76. MILOJKOVI? (11)
77. MILORADOVI? (2)
78. MILOSAVLJEVI? (180)
79. MILOSAVLJEVI? - JANKOVI? (1)
80. MILOEVAC (43)
81. MILOEVI? (91)
82. MILOVANOVI? (236)
83. MILOVANOVI?-?OSI? (1)
84. MILOVI? (8)
85. MILUNOVI? (7)
86. MILUTINOVI? (91)
87. MILUTINOVI?-ZAJI? (1)
88. MINAEVI? (49)
89. MIN?I? (2)
90. MINI? (50)
91. MIODRAGOVI? (274)
92. MIOKOVAC (2)
   93. MIOKOVI? (2)
94. MIRI? (40)
95. MIRJANI? (6)
96. MIRKOVI? (2)
97. MISLOPOLJAC (21)
98. MII? (25)
99. MITI? (8)
100. MITROVI? (30)
101. MLADENOVI? (170)
102. MLADENOVSKI (1)
103. MLADI? (1)
104. MOJSILOVI? (41)
105. MOM?ILOVI? (3)
106. MRDELJI? (1)
107. MRKI? (1)
108. MRMOANIN (2)
109. MUJOVI? (1)
110. MUOVI? (1)
111. MUTAVDI? (170)

Nazad na vrh


N

1. NASTI? (5)
2. NAUPARAC (13)
3. NEDELJKOVI? (85)
4. NEDI? (31)
5. NEMEC (1)
   6. NENADI? (2)
7. NERI? (2)
8. NESTOROVI? (9)
9. NEI? (7)
10. NEKOVI? (3)
   11. NI?IFOROVI? (2)
12. NI?I? (18)
13. NIKI? (2)
14. NIKOLAJEVI? (2)
15. NIKOLENDI? (2)
   16. NIKOLETI? (2)
17. NIKOLI? (419)
18. NOVAK (1)
19. NOVAKOVI? (81)
20. NOVI?I? (2)
   21. NUTI? (1)

Nazad na vrh


O

1. OBRADOVI? (73)
2. ODAVI? (14)
   3. OPA?I? (1)
4. OPALI? (1)
   5. OREI? (1)
6. ORLOVI? (1)
   7. OSMANAGI? (3)

Nazad na vrh


P

1. PAI? (3)
2. PAJEVI? (2)
3. PAJI? (29)
4. PAJOVI? (23)
5. PALI? (118)
6. PALIJI? (2)
7. PALJEVTICA (8)
8. PANI? (38)
9. PANI?EVI? (1)
10. PANTELEJI? (64)
11. PANTELI? (112)
12. PANTI? (142)
13. PANTO (4)
14. PANTOVI? (5)
15. PAOVI? (1)
16. PAPI? (1)
17. PARALATI? (2)
   18. PARTON (2)
19. PAI? (2)
20. PAUNOVI? (53)
21. PAVI?EVI? (5)
22. PAVLOVI? (143)
23. PE?ANIN (2)
24. PECI? (321)
25. PEJ?INOVI? (17)
26. PEJI? (2)
27. PEKI? (1)
28. PEKOVI? (3)
29. PELE (1)
30. PELI? (1)
31. PER?EVI? (134)
32. PERI? (60)
33. PERII? (2)
34. PERKOVI? (3)
   35. PEROEVI? (2)
36. PEROV (3)
37. PEROVA (1)
38. PEROVANOVI? (1)
39. PEROVI? (300)
40. PERUNAC (6)
41. PERUNI?I? (3)
42. PERUNI?I?-STEVANOVI? (1)
43. PEI? (10)
44. PETERAC (19)
45. PETKOVI? (130)
46. PETRAINOVI? (49)
47. PETRI? (2)
48. PETRONIJEVI? (15)
49. PETROV (2)
50. PETROVI? (242)
51. PINKOV (1)
   52. PINKOVA (1)
53. PIPERAC (241)
54. PITI? (1)
55. PLJAKI? (30)
56. PLO?I? (13)
57. PO?EKOVI? (1)
58. PO?U?A (4)
59. POLI? (3)
60. POLJAKOVI? (16)
61. PONOEVAC (1)
62. POPADI? (42)
63. POPI? (2)
64. POPOVI? (61)
65. POSTOLOVI? (2)
66. POSTONJI? (1)
67. PRACI? (2)
68. PRAVICA (1)
   69. PREDI? (1)
70. PRIBAKOVI? (5)
71. PRIBANOVI? (10)
72. PRIBI?EVI? (2)
73. PRLA (1)
74. PROHASKA (1)
75. PROKI? (52)
76. PROMICA? (18)
77. PROTI? (2)
78. PRI? (1)
79. PRVANOVI? (1)
80. PU?I? (2)
81. PUDI? (1)
82. PUNOEVAC (82)
83. PUOVAC (3)
84. PURIKI? (1)

Nazad na vrh


R

1. RACI? (5)
2. RA?I? (15)
3. RADEKA (1)
4. RADENKOVI? (214)
5. RADI? (7)
6. RADI?EVI? (62)
7. RADISAVLJEVI? (27)
8. RADIVANOVI? (4)
9. RADIVOJEVI? (41)
10. RADMANOVAC (53)
11. RADOI?I? (5)
12. RADOJEVI? (5)
13. RADOJI?I? (34)
14. RADOJKOVI (1)
   15. RADOJKOVI? (55)
16. RADONJI? (6)
17. RADOSAVLJEVI? (133)
18. RADO (2)
19. RADOEVI? (1)
20. RADOTI? (1)
21. RADOVAN?EVI? (2)
22. RADOVANOVI? (180)
23. RADOVI? (240)
24. RADULOVI? (171)
25. RAFAILOVI? (1)
26. RAFFANELLI (2)
27. RAI?EVI? (6)
28. RAJ?EVI? (1)
   29. RAJI? (3)
30. RAJI?I? (2)
31. RAJKOV (2)
32. RAJKOVI? (7)
33. RAJOVI? (4)
34. RAKEZI? (55)
35. RAKI? (23)
36. RAKO?EVI? (1)
37. RAKOVAC (249)
38. RAKOVI? (4)
39. RALOVAC (2)
40. RAN?I? (2)
41. RAN?ELOVI? (6)
42. RANKOVI? (9)
   43. RASINAC (3)
44. RASJANIN (13)
45. RASPOTNIK (4)
46. RAETA (1)
47. RAI? (2)
48. RAKOVI? (82)
49. RATAJAC (102)
50. RATKOVI? (3)
51. RAVILI? (7)
52. RI?EVAC (2)
53. RISIMI? (1)
54. RISTANOVI? (2)
55. RISTI? (394)
56. RISTOVOJEVI? (1)
   57. RNI? (2)
58. ROBOVI? (3)
59. ROGI? (2)
60. ROGLI? (6)
61. ROLANDO (1)
62. ROSI? (5)
63. RUCNOV (1)
64. RUHTESKI (2)
65. RUSOVAN (1)
66. RUI? (4)
67. RANI?ANIN (3)
68. RI? (7)

Nazad na vrh


S

1. SAMPL (1)
2. SARI" (1)
3. SARI? (94)
4. SAVI? (188)
5. SAVKOVI? (55)
6. SAVOVI? (2)
7. SEBI? (4)
8. SEKULI? (2)
9. SELENI? (6)
10. SELI? (4)
11. SENI? (1)
12. SENI?ANIN (1)
13. SEO?ANAC (5)
14. SIBAKOVSKI (1)
15. SIBINOVI? (2)
16. SIMENDI? (2)
17. SIMEONOVI? (25)
18. SIMEUNOVI? (4)
19. SIMI? (147)
20. SIMIDI? (7)
21. SIMIJONOVI? (2)
   22. SIMONOVI? (134)
23. SIMUI? (1)
24. SINZAR (1)
25. SIROTI? (2)
26. SKENDERI (4)
27. SKLOPI? (86)
28. SKROZA (2)
29. SKUMPIJA (1)
30. SLEP?EVI? (6)
31. SLIVKA (2)
32. SLOVI? (50)
33. SMILJANI? (5)
34. SMILJKOVI? (275)
35. SMOLI? (1)
36. SOKI? (1)
37. SOKNI? (3)
38. SOKOLOVI? (7)
39. SOPA (1)
40. SPALEVI? (15)
41. SPASI? (7)
42. SPASOJEVI? (28)
   43. SPASOJEVI?-KARADI? (1)
44. SPREMO (3)
45. SRE?KOVI? (117)
46. SREJI? (11)
47. SRETENIJEVI? (38)
48. SRETENOVI? (172)
49. SRNDAKOVI? (1)
50. STAJI? (5)
51. STAJKOVAC (1)
52. STAMENI? (53)
53. STAMENKOVI? (9)
54. STAN?I? (1)
55. STANI? (2)
56. STANI?I? (4)
57. STANIMIROVI? (33)
58. STANISAVLJEVI? (35)
59. STANKI? (43)
60. STANKO (3)
61. STANKOV (2)
62. STANKOVI? (24)
63. STANOJ?I? (4)
   64. STANOJEV (2)
65. STANOJEVI? (6)
66. STANOJLOVI? (43)
67. STAR?EVI? (3)
68. STAI? (2)
69. STEFANOVI? (51)
70. STEFANOVI? - CEKOVI? (1)
71. STEPANOVI? (65)
72. STEPI? (9)
73. STERI? (1)
74. STEVANOVI? (230)
75. STEVANOVI?-LAZAREVI? (1)
76. STEV?I? (3)
77. STEVI? (57)
78. STOI?EVI? (2)
79. STOJADINOVI? (13)
80. STOJAKOVI? (3)
81. STOJANOVI? (133)
82. STOJI? (108)
83. STOJI?-AN?ELKOVI? (1)
84. STOJILOVI? (1)
   85. STOJIMIROVI? (1)
86. STOJKOVI? (127)
87. STOJOVI? (1)
88. STOKI? (7)
89. STOPANJAC (6)
90. STOI? (13)
91. STRAINOVI? (1)
92. STREMENICA (1)
93. STRUGAREVI? (2)
94. STUPLJANIN (25)
95. SUBOTI? (2)
96. SU?EVI? (1)
97. SUDAR (1)
98. SUDARAC (5)
99. SUDIMAC (12)
100. SUPI? (1)
101. SUSANI? (2)

Nazad na vrh


1. AILOVI? (1)
2. APONJI? (1)
3. ARANAC (2)
4. ARANOVI? (67)
5. ARI? (2)
6. AOVI? (1)
7. ?EKI? (1)
8. EBEZ (1)
   9. ERI? (1)
10. EROVI? (123)
11. IJANOVI? (1)
12. INDI? (3)
13. IPI? (4)
14. IROLA (4)
15. IKOVI? (1)
16. KOBI? (22)
   17. KODRI? (2)
18. KRINJAR (12)
19. LJIVI? (13)
20. LJIVOVAC (4)
21. OGOLJAC (2)
22. OLEVI? (5)
23. ORAK (1)
24. ORI? (17)
   25. OI? (2)
26. PALEVI? (1)
27. PIS (1)
28. TAJCER (3)
29. TRBAK (1)
30. TRBANOVI? (11)
31. U?UR (1)
32. U?UROVI? (62)
   33. UKI? (1)
34. ULOVI? (3)
35. UI? (3)
36. VALJEK (4)

Nazad na vrh


T

1. TANASKOVI? (6)
2. TARALI? (5)
3. TARANDUPI? (1)
4. TARANKOVI? (2)
5. TASI? (3)
6. TASOJEVI? (2)
7. TATI? (2)
8. TENERT (1)
9. TERZI? (105)
   10. TEI? (5)
11. TIMOTIJEVI? (6)
12. TO?I? (2)
13. TODOROVI? (316)
14. TODOSIJEVI? (6)
15. TOMANOVI? (1)
16. TOMAS (6)
17. TOMAEVI? (1)
18. TOMI? (226)
   19. TOPALOVI? (14)
20. TOPLICA (1)
21. TOPLI?ANIN (33)
22. TOPLI?I? (2)
23. TORBICA (2)
24. TOSKI? (4)
25. TOI? (87)
26. TOKOVI? (2)
27. TOOVI? (3)
   28. TRAILOVI? (12)
29. TRAJKOVI? (1)
30. TRAPI? (2)
31. TRIFUNOVI? (125)
32. TRIPI? (8)
33. TRIPKOVI? (43)
34. TRIOVI? (2)
35. TRKULJA (1)
36. TRM?ARAC (1)
   37. TRM?EVI? (2)
38. TRNAVAC (11)
39. TRNJAKOVI? (2)
40. TROJI? (31)
41. TROI? (58)
42. TRUJI? (1)
43. TULKI? (3)
44. TURUDI? (1)
45. TUTUNOVI? (1)
  

Nazad na vrh


U

1. UDOVI?I? (3)
   2. UGRINA (2)
   3. UNI? (23)
   4. UNJI? (33)
   5. UROEVI? (4)
  

Nazad na vrh


V

1. VAI? (1)
2. VAJI? (136)
3. VARGA (1)
4. VARINAC (2)
5. VASI? (27)
6. VASILIJEVI? (3)
7. VASILJEV (2)
8. VASILJEVI? (23)
9. VASILJKOVI? (3)
10. VASLE? (1)
11. VASOVI? (1)
12. VELANAC (4)
13. VELI?KOVI? (206)
14. VELI?KOVI? (2)
15. VELIMIROVI? (3)
16. VELJ?I? (1)
   17. VELJI? (3)
18. VELJKOVI? (181)
19. VELJOGLAVAC (2)
20. VELJOVI? (6)
21. VESELI? (1)
22. VESELINOVI? (10)
23. VESI? (1)
24. VESOVI? (4)
25. VEKOVAC (66)
26. VICKOVI? (2)
27. VIDAKOVI? (141)
28. VIDI? (23)
29. VIDOJEVI? (5)
30. VIDOSAVLJEVI? (2)
31. VILIMONOVI? (9)
32. VIRIJEVI? (11)
   33. VITI?-PRIBAKOVI? (2)
34. VITKOVAC (46)
35. VITKOV?ANIN (2)
36. VLADULJEVI? (12)
37. VLAHOVI? (16)
38. VLAISAVLJEVI? (1)
39. VLAJI? (27)
40. VLAKOVI? (37)
41. VODI? (1)
42. VOJINOVI? (6)
43. VOJNOVI? (2)
44. VRA?ARI?I? (86)
45. VRATARAC (1)
46. VRAI? (9)
47. VRBNI?ANIN (12)
48. VREKI? (1)
   49. VU?I? (170)
50. VU?I?EVI? (13)
51. VU?INI? (3)
52. VU?KOVI? (97)
53. VUJA?I? (1)
54. VUJI? (11)
55. VUJI?I? (2)
56. VUJOVI? (1)
57. VUKADINOVI? (10)
58. VUKAJLOVI? (12)
59. VUKAINOVI? (9)
60. VUK?EVI? (120)
61. VUKELI? (3)
62. VUKI?EVI? (3)
63. VUKI?EVI? (2)
64. VUKMIROVI? (8)
   65. VUKOI?EVI? (1)
66. VUKOJ?I? (3)
67. VUKOJEVI? (34)
68. VUKOJI?I? (75)
69. VUKOMANOVI? (5)
70. VUKOMIROVI? (1)
71. VUKOSAVLJEVI? (27)
72. VUKOTI? (7)
73. VUKOVI? (13)
74. VUKSANOVI? (4)
75. VULETI? (2)
76. VULI? (32)
77. VULI? - BATO?ANIN (1)
78. VULI?EVI? (4)
79. VULOVI? (49)
80. VUNI? (2)
  

Nazad na vrh


W

1. WOOD (1)
  

Nazad na vrh


Z

1. ZAFIROVI? (2)
2. ZAJI? (20)
3. ZARI? (5)
   4. ZDRAVKOVI? (75)
5. ZE?EVI? (6)
6. ZEKANOVI? (1)
   7. ZENI?ANIN (1)
8. ZLATANOV (1)
9. ZLATANOVI? (2)
   10. ZLATKOVI? (1)
11. ZORBA (1)
12. ZUJEVI? (1)
  

Nazad na vrh


1. EGARAC (1)
2. ERA?ANIN (8)
3. ERI? (13)
   4. IGI? (1)
5. IVADINOVI? (19)
6. IVANOVI? (83)
   7. IVKI? (32)
8. IVKOVI? (263)
9. IVOTI? (2)
   10. UJI? (3)
11. UNJANIN (183)
12. UPAC (3)
   13. UP?EVI? (2)
14. URKI? (1)

Nazad na vrh